Vargar från Övertorneå släppta i Tivedens nationalpark

torneåvargar släppta i tiveden

Efter en dryg bilfärd släpptes de två vargarna från Övertorneå ut i Tivedens nationalpark mellan Västra Götaland och Örebro Län. Enligt Naturvårdsverket var det två pigga vargar som lämnade bilen.

Vargparet från Övertorneå släpptes under onsdagen ut i Tivedens Nationalpark på gränsen mellan Västra Götaland och Örebro län. Utsläppsplatsen kommer med största sannolikhet inte att bli vargarnas nya hemvist utan mer fungera som en ”sluss” för de vilda djuren. Verkets förhoppning är att de finner en ny lämplig plats någonstans i Mellansverige.

Den långa transporten med bil föranledde Naturvårdsverket att söka dispens från gällande lagstiftning om transport för djur. Ansökan gjordes till Jordbruksverket som ansvarar för dylika frågor. Tre personer turades om att köra bilen den långa sträckan för att minska restiden så mycket som möjligt.

– Det var två pigga vargar som gav sig iväg trots resa på 120 mil. Bilen är väl ventilerad. Burarna är speciellt anpassade för ändamålet och vargarna finns i eget mörkt utrymme utan kontakt med människor. Vi har nu flyttat flera vargar vid ett flertal tillfällen och mönstret är det samma. De slappnar snart av under bilresan och verkar inte vara tillsynes stresspåverkade av att sitta i buren, berättar Magnus Kristoffersson på Naturvårdsverket som genomförde flytten.

Risken att vargarna inte stannar på vägen utan går tillbaka till platsen för infångandet, Övertorneå berörs inte i Naturvårdsverkets pressmeddelande. Detta trots att just detta varit utfallet av de tre tidigare genomförda vargflyttarna.

 

Äldre dokument visar på svårigheter med vargflytt

Efter lite efterforskningar visar det sig att vandringsvargar är ett väldokumenterat problem sedan decennier tillbaka. I ett internt protokoll från Svenska Naturskyddsföreningen, som Vargfakta fått ta del av, står det klart och tydligt att ”Erfarenheter från vargflyttning visar att det är nästan omöjligt att förbereda en flyttning så att vargarna stannar där de släpps. De tenderar att dra sig hemåt mycket snart, så kallad ”homing”.

Att ”homing” skulle vara okänt för myndigheterna är otänkbart då SNF varit remissinstans i många frågor genom åren och mötesdeltagaren Anders Bjärvall tidigare varit chef på Naturvårdsverket. Det är alltså utan tvivel ett välkänt faktum.

Nedan följer texten ur Naturskyddsföreningens originalprotokoll, som även kan laddas ned som PDF.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Vargparet-fran-Norrbotten-har-lamnat-utsattsplatsen/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se