Vargar i Övertorneå skall flyttas

Projekt Varg mötesanteckningar 1979

Vargparet med finsk-ryska gener som etablerat sig i Övertorneå står inför en förflyttning bort från renar och samer i området. Ansökan om skyddsjakt har ej tillstyrkts.

Naturvårdsverket står i begrepp att göra ännu ett försök till flytta vargar från en plats till en annan. Detta efter att ett vargpar med finsk-ryska gener etablerat sig i Övertorneå där renskötsel bedrivs vilket inte är förenligt med frilevande vargar och inte heller med de överenskommelser som gjorts med Samerna.

Tidningen Jakt & Jägare skriver att beslutet om flytt kommit från Naturvårdsverket efter att ordföranden för Korju sameby hotat med att driva vargarna tillbaka till Finland med hjälp av skoter. Samebyn har tidigare begärt skyddsjakt på individerna som inte tillstyrktes av verket med motivering att vargarna är viktiga för arbetet med genetiken.

Vargarna kommer efter att de fångats in att släppas på någon av de platser länsstyrelser i sex län lämnat in på uppdrag av regeringen. De aktuella länen är Västra Götalands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län, Uppsala och Stockholms län.

För att få tillstånd att släppa ut vargar krävs godkännande från såväl markägare som jakträttsinnehavare.

 

Redaktionens kommentar: Huruvida förutsättningarna är annorlunda denna gång jämfört de tre tidigare försöken då vargarna bestämt vandrat tillbaka är inte klarlagt. Klart är dock att begreppet ”homing” är känt sedan länge. I ett internt dokument med överskriften ”Projekt Varg 1980” från Svenska Naturskyddsföreningen daterat 21 december 1979 redogörs för problematiken kring vargflyttning:

”Erfarenheter från vargflyttning visar att det är nästan omöjligt att förbereda en flyttning så att vargarna stannar där de släpps. De tenderar att dra sig hemåt mycket snart, så kallad ”homing”.

Med på mötet var Anders Bjärvall som sedermera blev chef för Naturvårdsverket. Det borde således vara ställt utom allt tvivel att kunskapen finns inom verket.

Nedan följer texten ur Naturskyddsföreningens originalprotokoll, som även kan laddas ned som PDF.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/notiser/ny-flytt-av-vargpar
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se