Vargar skadar den lokala ekonomin i Yakutsk, Ryssland

I Yakutsk, Ryssland har vargar dödat 11 563 renar under 2010. De ekonomiska förlusterna av denna predation uppges vara 98 miljoner rubel enligt den lokala myndigeten för vilt. Under samma period sköts 264 vargar. Under 2011 har hitintills 6 943 renar dödats och förlusten har beräknats till 56 miljoner rubel. Fram till nu har 398 vargar skjutits i samma område.

Biträdande jordbruksminister, Boris Nikolaev säger att vargflockarna ändrat beteende sedan några år tillbaka. De dyker upp på ställen de aldrig gjort tidigare. Rovdjurstrycket i området kommer inte bara från vargar. I de södra delarna av republiken är även stora rovfåglar ett problem för tamdjuren.

 

Ordentlig vargjakt under sovjettiden

För att begränsa rovdjurstrycket har myndigheterna allokerat 12 miljoner rubel men menar samtidigt att minst 30 miljoner behövs för att kunna uppmuntra jägarna i området att ge sig ut på vargjakt. Under sovjettiden sköts årligen 600-700 vargar i området.

Vargattacker sägs ha ökat i området som en följd av förbudet mot att använda gift och de långa ledtiderna som krävs för att finansiera jakt från helikopter. De flesta attackerna har skett i områdena kring Kobyayskom, Aldan, Moma, Neryungri, Tomponsky och Eveno-Bytantayskom. En varg dödar ungefär 20 renar eller 10 hästar per år.

 

Incitament, rutiner och ekonomi

För att komma till rätta med vargproblemet måste man helt enkelt skapa rutiner och incitament för att jakten på predatorerna skall vara effektiv. I nuläget ger ett vargskinn 15 000 rubel i ersättning från de lokala myndigheterna och en vargvalp ger en bonus om 1 500 rubel. Boris Nikolaev menar på att varje område som riskerar vargattacker bör sätta upp en lokal budget för att kunna ersätta jägarna för deras arbete.

Ett av de mest effektiva sätten att kontrollera och jaga vargar på är att bygga speciella torn där renarna hålls. En rimlig årlig avskjutning om cirka 550 vargar lär krävas för att de inte skall börja attackera renar och hästar.

Länk till originalartikeln.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se