Vargattacker ger viktminskning hos nötkalvar, USA

Vargen kostar djurägare 100 miljoner per år

Sekundära effekter av vargattacker är svåra att ersätta. En rapport från Universitetet i Montana ger vägledning om faktiska förluster för lantbrukare.

Tamboskap som dödats av varg ersätts vanligtvis av ansvariga myndigheter och beviset för förlusten är uppenbar i och med det döda djuret. Dock har det under många år förts fram kritik mot att de egentliga förlusterna är långt mer allvarliga och omfattande än de döda djuren ger sken av. Skadorna som inte syns är de sekundära som drabbar de andra djuren.

Vid universitetet i Montana har man studerat fenomenet med sekundär stress och presenterade resultatet i en rapport den 10 januari i år. Förlusten för lantbrukare som en följd av viktminskningen hos djuren är enligt rapporten många gånger högre än den ersättning de får för ett dödat djur.

Så länge inte djurgruppen utsatts för något angrepp av varg kunde ingen effekt påvisas hos djuren. Efter ett angrepp var dock effekten påtaglig. Nötdjuren förstod då att vargen innebar ett omedelbart och omnipotent hot vilket resulterade i generell viktminskning.

– Lantbrukare har pratat om det här med viktminskning länge men ingen har studerat fenomenet ordenligt, säger Derek Kellenberg, medförfattare till rapporten och professor vid den ekonomisk fakulteten.

Tillsammans med professor Mark Hebblewhite från biologiprogrammet och studenterna Joseph Ramler och Carolyn Sime, analyserade Kellenberg data från lantbruk i västra Montana över en 15-års period. Utbredningen av vargstammen, konstaterade vargangrepp och data om klimatet samlades in från 18 olika lantbruk.

Studien visar på att förlusten för en genomsnittlig lantbrukare med 264 köttdjur efter ett konstaterat vargangrepp är i storleksordningen 45 000 kronor. Viktminskningen har också kvantifierats i studien och visar på att varje slaktdjur förlorar cirka 10 kilo.

– När man jämför den förlusten med vad som ges vid ett dödat djur, ungefär 6 000 kronor är de indirekta förlusterna nästan 7,5 gånger större, säger Kellenberg.

Det som dock ger störst variation på nötdjurens vikt är vädret och tillgången på bete förklarar studien. De cirka 10 kilo som utgjorde skillnaden mellan lantbruk som utsatts för vargattacker och inte är den kvarvarande effekten.

Kellenbergs förhoppning är att studien skall ge vägledning till politiker och myndigheter som har att hantera vargar där lantbruk bedrivs.

– Studien gör det möjligt att kvantifiera (räkna på reds anm) de indirekta kostnaderna, något man inte gjort tidgare, avslutar Kellenberg.

 

Källa: http://news.umt.edu/011614wolf.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se