Vargen försvårar rekrytering till företag på landsbygden

Jägareförbundets nyutnämnde ordförande Björn Sprängare sluter upp bakom näringslivsprofilen Karl Hedin och säger att företag på landsbygden får svårare att rekrytera kompetens där det finns varg.

Industrialisten Karl Hedin skrev i boken ”Varg och landsbygdsboende” att företagen i gles- och landsbygd absolut påverkas när jakten inskränks. Jakt och liknande rekreation har alltid varit argument för att rekrytera kompetens till glesbygdens industrier. Av naturliga skäl har man färre andra saker att locka med än företagen i storstäderna.

Hedin har, som den sågverks- och skogsägare han är, personlig erfarenhet av detta. De flesta som arbetar inom hans företag har erbjudits jakt på företagets marker till förmånliga villkor. Numera är flera områden svåra eller omöjliga att jaga på då Bergslagen, där Karl äger stora skogsarealer, också befinner sig inom vargrevir.

 

Björn Sprängare håller med

I en intervju med tidningen Jakt & Jägare ställs frågan till Svenska Jägareförbundets nya ordförande, Björn Sprängare, om han känner till problemet med rekrytering av kompetens vid vargförekomst. Sprängare, också med ett gediget förflutet inom näringslivet, är inte sen att skriva under på att det är svårt att rekrytera liksom att behålla kompetens om det är svårt eller omöjligt att jaga i närheten.

– Det är jag den första att skriva under på. Som ordförande i LKAB under många år vet jag hur viktigt det är att ha något att locka med om man exempelvis ska få människor att flytta norr om polcirkeln. Det kan vara jakten eller något så enkelt som att få bygga ett hus vid en sjö, något som inte är möjligt med dagens regler, säger han till tidningen Jakt & Jägare.

 

Svår trend att överblicka

Denna effekt av frilevande varg är relativt svår att överblicka för andra än de som direkt berörs. På Vargfakta har vi under året som gått kommit i kontakt med flera näringsidkare och människor som arbetar på landsbygden och de säger samma sak – att det är avgörande för deras val av arbetsplats och eventuellt hur och var de skall etablera sig.

Den senaste kontakten vi hade var från en skogsmästare som berättade att han hade fått erbjudande om arbete på två platser, den ena i Bergslagen och den andra i norra Uppland. Valet föll på norra Uppland som vid tillfället ansågs vargfritt.

Om den senaste tidens angrepp i Uppland är bevis för en etablering återstå att se, men det kan absolut sägas ligga i farans riktning.

 

Foto: Martin Nordström

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se