Vargfakta ger ekonomisk stöd till Stella

Den svårt skadade gråhundstiken Stella behöver fortsatt vård efter vargangreppet. De ersättningar som eventuellt kommer från staten räcker inte till.

Efter vargangreppet mot gråhunden Stella som ägaren Andreas Lindgren lyckades avstyra har tiken varit under vård hos såväl veterinär som hemma. Att besöka veterinär är kostsamt och de pengar som eventuellt betalas ut av staten täcker inte upp kostnaderna för komplicerade operationer på djur.

Den nystartade föreningen Naturskyddet Sverige har därför anordnat en insamling för att hjälpa Andreas så att Stella kan få den vård hon behöver.

Vargfakta har bidragit med 500 kronor och hoppas att tiken blir återställd.

Eventuellt överskott kommer föreningen använda för att grunda en fond för liknande händelser i framtiden. Fonden har uppkallats efter gråhundstiken Stella.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se