Vargförvaltningen har havererat

Karl Hedin, Sten Bergh och Anders Runnérus kommer nu med en uppföljande bilaga till sin bok ”Varg och landsbygdsboende”. Under titeln ”Vargförvaltning i förfall – destruktiv landsbygdspolitik” utvecklar trion sitt resonemang kring de tre parterna i vargfrågan – brukarna, betraktarna och drivarna.

Det är drygt 6 månader sedan trion släppte boken Varg och landsbygdsboende i en upplaga om 3500 exemplar. Den nu publicerade bilagan är en vidare analys av problematiken kring förvaltningsfrågan och de parter som berörs.

Enligt författarna kan de delas upp i tre grupper; brukarna, de som är sakägare och lever med vargen, betraktarna, de som inte är sakägare och inte heller lever med varg men som har åsikter om varg och till sist drivarna, de som formar och verkställer rovdjurspolitiken och den mediala bilden av varg.

 

Obefintligt intresse från politiker

När den första boken, Varg och landsbygdsboende var färdig skickades ett exemplar till landets samtliga riksdagsledamöter. 349 förpackade böcker gick således iväg till de folkvalda politikerna i hopp om att de skulle läsa den. Av de 349 ledamöterna var det ingen som spontant tackade för boken och ännu mindre kom med någon kommentar om innehållet.

Bergh, Hedin och Runnérus skrev därför ett mail till var och en av riksdagsledamöterna för att fråga om de fått boken, om de läst den och vad de tyckte om den.

Inte heller denna gång fick de något svar – 349 mail och inte ett endaste svar.

Då skickade författarna istället brev till samtliga ledamöters hemadresser med samma frågor. Då kom svaren från 9 personer. Av dessa sade sig åtta inte ha fått boken och den nionde menade på att det var någon annan i partiet som sysslade med den frågan.

Det är en svarsfrekvens på 2,5%.

– Vår slutsats av detta var att våra folkvalda bryr sig inte. Eller så tycker de frågan är för farlig. Eller så kan de inget om frågan, säger Karl Hedin till Tidningen Hela Hälsingland.

 

Vargförvaltningen måste ändras

Den nuvarande förvaltningsmodellen är destruktiv enligt författarna och måste ändras i grunden för att bättre se till brukarnas situation. Den nu utgivna bilagan är också meningen att den skall förekomma enmansutredaren Lars-Erik Liljelund utredning som skall presentera senare i år.

Förhoppningarna är att författarnas slutsatser skall komma Liljelund tillgodo innan han drar sina slutsatser och presenterar sitt förslag.Enligt författarna är det inte vargen som är problemet utan de skador de åsamkar människorna i omgivningen. Vidare menar trion på att hela förvaltningen måste göras om och att den måste vara lokalt accepterad. Inte som nu då förvaltningen sköts av främst tjänstemän på Naturvårdsverket, långt från brukarna.

Trion föreslår att riksdag och regering flyttar förvaltningen till någon annan myndighet och samtidigt gör klart vilka regler som skall gälla.

 

De drivande

Enligt författarna är nuvarande förvaltning ett resultat av enskilda tjänstemäns viljor och tolkningar inom framförallt Naturvårdsverket men även enskilda tjänstemän vid berörda länsstyrelser. Till sitt stöd har de även haft ett antal tongivande personer inom media och även inom åklagarmyndigheten.

– Det är brukarna som äger problemet och det är en stor grupp. De är mellan en halv och en miljon personer. Indirekt äger även politikerna problemet. Men de har inte förstått det än, säger Karl Hedin till Tidningen Hela Hälsingland.

Enligt författarna vill de drivande trötta ut brukarna i Mellansverige så att de slutar upp med bland annat småskalig boskapshantering och jakt.

De drivande är inte någon stor grupp. Enligt författarna rör det sig om ett 40-tal personer.

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se