Vargjakt med hund från 2 december, Wisconsin

Från och med i dag är det tillåtet att jaga varg  med löshund i Wisconsin, USA. Beslutet välkomnas av jägare men miljöorganisationer tar frågan till rättegång.

Vargjakt i Wisconsin, USA kommer att förändras från och med den 2 december då jägare från och med nu får använda upp till 6 hundar på en och samma gång för att jaga varg. Wisconsin är ensamma om detta i USA vilket gläder de som vill begränsa vargstammen samtidigt som miljöorganisationer nu tar frågan till rättegång.

Att jaga med löshund är inte unikt för Sverige utan förekommer på många andra håll i världen, så också i USA. Jakt på stora kattdjur, björn och även prärievargar bedrivs normalt med löshund och nu utökas villebråden med ytterligare ett djur.

Flera delstater i USA där varg jagas upplever det förhållandevis svårt att fylla sina kvoter dvs. färre vargar än nödvändigt fälls vilket i realiteten innebär att viltförvaltningen som helhet blir haltande. DNR i Wisconsin (typ länsstyrelsen, reds anm.) har genom viltförvaltningsdelegation arbete kommit fram till att vargjakt med hund kommer att utgöra ett värdefullt verktyg för att förvalta vargpopulationen.

Att använda hundar har dock mött motstånd från miljörörelser som menar på att det är oansvarigt att utsätta hundarna för den fara det enligt dem innebär att jaga varg. De menar att eftersom hundar normalt dödas av varg kommer de också att dödas då de används för att jaga varg och att det då faller under ägarens ansvar vilket de då menar är att likställa med djurplågeri.

Vad miljörörelsen dock inte verkar känna till är skillnaden mellan en ”jagad varg” och en ”jagande varg”. En varg jagad av flera hundar är mindre benägen att angripa jämfört en varg som är på jakt och upptäcker en hund som jagar ett annat byte. Allt handlar om att få vargen att ta till flykt vilket med ens förändrar dess beteende från potentiell angripare till byte.

Det är heller inte meningen att hundarna själva skall döda vargen utan det är i likhet med annan löshundsjakt meningen att jägare genom att hunden driver djuret framför sig skall kunna komma i pass och skjuta drevdjuret. Ett annat möjligt avslut är att vargen ”ställs” av hundarna varpå jägaren kan ta sig till platsen för att skjuta vargen.

Varg jagas för övrigt framgångsrikt med hund i bland annat Ryssland vilket finns dokumenterat exempelvis på YouTube.

Hundar som eventuellt dödas under jakt på varg kommer dock inte att ersättas av staten.

Säsongen pågår fram till den 28 februari under vilken 251 vargar skall fällas för att uppnå kvoten.

Värt att veta är att även fällor är tillåtna i såväl Wisconsin som många andra stater.

 

Källa: http://wuwm.com/post/dogs-enter-wisconsin-wolf-hunt-today
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se