Vargstam hotar ekologisk balans, Ryssland

Vargstammen i Irkutsk är två till tre gånger större än vad biologer anser att regionen klarar av. Den ekologiska balansen är kraftigt hotad.

Rysk media rapporterar om obalans i naturen som en följd av för många predatorer. I Irkutsk-rejongen är läget prekärt enligt biologer som studerat rovdjurens utbredning. Efter att jakt på varg miljöanpassats, gifter förbjudits och även omgärdats av hindrande regler har vargen fått övertaget och stammens omfattning estimeras till allt mellan 2 600 och 4 500 vargar.

Enligt expertisen bör inte vargstammen överstiga 1 000 till 1 500 individer för att inte den ekologiska balansen skall rubbas. När man talar om balans i samband med predatorer är det tillgången på bytesdjur som åsyftas. Och tillgången på bytesdjur är numera starkt reducerad om man får tro ansvarig tjänsteman Olga Saidov;

– Det är tomt i skogen. Förut kunde man se rådjur på ängarna runt byn men nu ser man dem inte ens i skogen. Det samma gäller för älg och kronvilt.

När tillgången på vilt i skogen minskar utökar vargen sitt näringssök till att även omfatta bebyggelse. Varg har setts mitt på ljusan dag då de  angripit och dödat såväl får som tamhundar.

– Vargarna är helt orädda. De tar husdjur, hundar mitt på dagen, berättar en bybo från Obhoy Kachug.

Ryssarna menar också på att vargen orsakar stora ekonomiska förluster för landsbygdens befolkning. Att beräkna förlusterna är relativt enkelt menar de berörda då man känner till vargens matbehov.

– Att beräkna skadorna i termer av pengar är ganska enkelt. En varg behöver 2-3 kilo kött per dag vilket ger cirka 900 kilo kött per år, men låt oss räkna lågt och utgå från 500 kilo. Multiplicera det med 4 000 vargar och du har 2 miljoner kilo. Priset för kött på den lokala marknaden är 150 rubel. Således är den ekonomiska skadan för lantbruket och jakten i häradet 300 miljoner rubel (67 miljoner SEK), säger Borodenko Valentine, ordförande inom vilvårdsområdet i Bayanday distriktet.

 

Ny typ av varg

Ryssarna menar vidare i artikeln att det kanske är dags att prata om en ny typ av varg – agrar varg (fritt översatt) som skiljer sig avsevärt från de vargar som lever på den ryska taigan. På taigan omfattar en vargflock 3 till 4 individer som tillsammans jagar på en yta om 120 000 hektar. Taigavargen undviker som regel människor till skillnad mot den agrara vargen. Vargen på taigan flyttar också med sina bytesdjur vart efter de byter betesmarker. Den agrara vargen vet att det alltid finns mat att hämta vid människors boningar – slaktavfall, tamboskap, katter och hundar.

Den agrara vargen, som enligt resonemanget om föda alltid kan förse sig med mat kan således föda större kullar. I det aktuella området har man sett vargflockar om 8-9 djur vilket är dubbelt eller till och med tredubbelt mot den ”klassiska” taigavargen. I Sverige är det inte ovanligt med flockar om lika många vargar vilket framstår som självklart givet vår tidigare unika klövviltstam ur vilka vargar kunnat förse sig obehindrat.

– Biologerna säger inte så mycket om den här ”typen” av varg som funnit sig en egen nisch i näringskedjan i närheten av människor. Det är självklart att det påverkar vargens beteende när den vet att det alltid finns mat till hands där det finns människor, säger Mikhail Ippolitov vid Baikal-Lena Reservatet.

 

Svårt att jaga varg

Biologer, ansvariga myndigheter och bybor säger i alla fall unisont att antalet vargar måste reduceras för att någon form av balans skall uppstå. De senaste 90 åren har problem med vargpopulationer hanterats på statlig nivå med skottpengar, gift och fällor. Nya lagar inom skogs- och viltbruket har överlämnat ansvaret till de lokala jägarna samtidigt som utgifterna för jakten skall administreras på lokal nivå.

– Vi måste motivera jägare att jaga predatorer för att komma till rätta med problemet. Vi har utformat en långsiktig plan för regionen där vi föreslår att skottpengen skall höjas till 20 000-25 000 (drygt 4 000 SEK) eftersom det är väldigt svårt att jaga varg. Den totala budgeten över perioden blir 10 till 11 miljoner rubel, säger Alexander Kayankin, chef för viltbruket i Irkutsk.

Det absolut effektivaste sättet att reducera vargpopulationer på är med hjälp av gift och fäller. Gift förbjöds 2005 och fällor blev föremål för förbud alldeles nyligen. De ansågs inte vara humana vilket lämnar vargjägare med endast ett alternativ – gevär. Lokala jägare menar på att den jakten är mer slumpmässig då det är ytterst svårt att förfölja vargar och omöjligt att använda hundar blir det så att de vargar som fälls är sådana som råkar dyka upp under jakt på annat vilt. Sådan jakt kan aldrig bli populationsbegränsande menar de.

Som ytterligare besvär är numera vargjakten kringgärdad av en massa byråkrati.

– Förr krävdes ingen speciell licens för att skjuta varg. Det räckte med den vanliga jaktlicensen. Nu måste jag ansöka om ett specifikt tillstånd som kan ta en till två veckor att bevilja som sedan bara är giltigt i 5 till 10 dagar, säger Alexander Filippov vice ordförande i regionens jakt- och fiskeförbund.

Filippov förklarar hur orealistiskt det är att få tag på en varg inom den korta tidsramen. Man hoppas dock på att licensen skall utvidgas till att gälla över 2 till 3 månader.

 

Källa: http://www.rg.ru/2012/08/17/reg-sibfo/volk.html

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se