Vargtik avlivad mellan Svenstavik och Börtnan

Länsstyrelsen i Jämtland meddelar att en varg avlivats under onsdagen. Vargtiken sköts från helikopter av personal utsedd av Länsstyrelsen.

Onsdagen den 2 januari avlivades en varg av Länsstyrelsen mellan Svenstavik och Börtnan i Bergs kommun. Vargen avlivades från helikopter av personal utsedd av Länsstyrelsen.

Den avlivade vargen var tiken i det revirmarkerande par, som bildat revir mellan Svenstavik och Flåsjön, inom ett område som utgör ett viktigt vinterbetesområde för Tåssåsens sameby. Hanen i paret avlivades vid en skyddsjakt den 19 december.

Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt tisdagen den 4 december. Beslutet gällde till och med den 31 december men på grund av dåliga spårförhållanden kunde vargen inte avlivas före dess. Länsstyrelsen fattade därför beslut den 30 december om att förlänga tillståndet för skyddsjakten på den kvarvarande vargen, att gälla till och med den 10 januari 2013.

Tåssåsens sameby hade ansökt om skyddsjakt på vargarna, som vistades inom ett område som utgör ett viktigt vinterbete för samebyns renar.

Länsstyrelsen har dokumenterat vargförekomst i området sedan i augusti och de rovdjurspolitiska riktlinjerna anger att:

”Målet för vargstammen utbredning i landet bör även i fortsättningen vara begränsad till områden utanför renskötselns åretruntmarker. Enstaka invandrande vargar bör accepteras inom renskötselområdet under en period under förutsättning att de inte etablerar sig där och bildar revir.”

DNA-analyser hade visat att de bägge vargarna inte bedömdes vara genetiskt värdefulla. Länsstyrelsen har sammantaget gjort bedömningen att det inte fanns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att förhindra att vargen orsakade ytterligare skador på renskötseln i området.

Den avlivade vargen var en tik som vägde 33 kilo.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2012/Pages/vargtik-avlivad-mellan-svenstavik-och-bortnan–.aspx

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se