Värmland berörs av 27 vargrevir

värmland berörs av 27 vargrevir

Det blir allt fler vargrevir i Värmland visar den senaste inventeringen. Numera måste man särskilja reviren med DNA för att vara säker.

Vargens utbredning och tillväxt i Värmland fortsätter alltjämt. Reviren blir fler och därmed också mindre. Nu ligger de även så tätt inpå varandra att det vore svårt att särskilja dem utan hjälp av DNA-analys.

Fältarbetet för varginventeringen avslutades den sista mars 2013, men ännu återstår en del DNA-analyser och databearbetning och därmed är resultatet fortfarande preliminärt.

Totalt har 27 revir som berör Värmlands län konstaterats under vintern. 7 av dessa är nya revir; Vismen, Forshaga, Nordmark, Fänstjärn, Kläggen, Rackstad och ett revir på norska gränsen nära Charlottenberg som ännu inte fått något namn. I Fänstjärnreviret föddes dessutom valpar 2012.

Totalt har föryngring skett i 13 revir som berör Värmland under 2012. Omräknat till individer betyder det att 52 nya vargar tillkommit. Hur många vargar som totalt berör länet är svårare att veta enligt vad Fredrik Wilde, vid länsstyrelsen säger till tidningen Svensk Jakt. En grov uppskattning är att det rör sig om ett hundratal.

– Sedan har vi inte koll på hur många ungvargar som strövar omkring.

Om de 27 vargreviren höll sig till snittet om 6 vargar skulle summan bli 162 vargar. Huruvida det ryms inom begreppet ett hundratal återstår att se. Värt att veta i sammanhanget är att få om ens någon ”räkning” av vilda djur lyckats med bedriften att överskatta antalet individer. Oavsett vilket däggdjur det än rört sig om. Felmarginalerna har från gång till annan rört sig om flera hundra procent.

Vad som också kan vara värt att nämna när reviren blir mindre är att predationen, vargens matuttag är detsamma oavsett vargrevirets storlek. Således måste vilttätheten vara högre när reviren blir mindre för att inte viltstammarna skall decimeras allt för kraftigt vilket i slutänden med all säkerhet leder till angrepp mot tamboskap och tamdjur.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/nyheter/2013/Pages/lagesrapport-rovdjursinventering-april-2013.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se