Värmlands länsstyrelse bekymrade över miniminivåer

Naturvårdsverkets beslut om hur många vargföryngringar Värmland skall ha, är 60 procent högre än vad länet själv kommit fram till.

Naturvårdsverket har idag fastställt miniminivåer för bland annat varg i de tre rovdjursförvaltningsområdena och dess ingående län. Den fastställda miniminivån för Värmlands län är 11 vargföryngringar. Nivån skiljer sig markant från det förslag som Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation lämnade, på Naturvårdsverkets begäran, i september.

Naturvårdsverkets fastställda miniminivåer skiljer sig från det förslag som Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation lämnade, på Naturvårdsverkets begäran, den 17 september. Naturvårdsverket har gjort tolkningen att miniminivåerna måste utgå från de län där det finns föryngringar i nuläget. Samverkansrådet vill istället att fördelningen ska ta sikte på den nivå som är möjlig att uppnå i respektive län inom en femårsperiod. Samverkansrådets förslag tar även hänsyn till att hela förvaltningsområdet ingår i vargens naturliga utbredningsområde.

– Visserligen möjliggör Naturvårdsverkets beslut licensjakt på varg vilket är positivt, men vi är besvikna över hur de valt att bortse den regionala processen. Länsstyrelserna och deras Viltförvaltningsdelegationer har investerat mycket arbete och förtroende i processen att fördela miniminivåer mellan länen i förvaltningsområdet. Dessutom är 11 vargföryngringar betydligt fler än viltförvaltningsdelegationens förslag på 5-7, säger Kenneth Johansson, Landshövding i Värmlands län och tillika ordförande i Viltförvaltningsdelegationen.

Miniminivåprocessen

Regeringen har beslutat att processen för att fastställa miniminivåer ska ske genom tre steg. I det första steget ska Länsstyrelsen tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen, som består av representanter för intressegrupper och politiker, lämna ett förslag till Samverkansrådet. Därefter sammanställer Samverkansrådet, som i sin tur består av landshövdingarna från respektive län, ett gemensamt förslag som skickas till Naturvårdsverket inför beslut. I det slutliga steget ska Naturvårdsverket fastställa miniminivåer inom ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arternas naturliga utbredningsområden.

– Dagens beslut innebär att man tar mer hänsyn till länsgränser än till vargens naturliga utbredningsområde. Vi och Naturvårdsverket arbetar egentligen efter samma spelregler och mål. Att Naturvårdsverket nu gjort en annan tolkning försvårar det fortsatta arbetet, eftersom den regionala rovdjursförvaltningen kräver stort förtroende mellan aktörerna, avslutar Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland.

Idag har Naturvårdsverket även delegerat rätten att besluta om licensjakt på varg och björn till Länsstyrelsen. Tillsammans med viltförvaltningsdelegationen fortsätter nu arbetet med beslut om licensjakt på varg.

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/laensstyrelsen-bekymrade-oever-naturvaardsverkets-beslut-om-miniminivaaer-1076283
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se