”Vi behöver betesdjuren för att hålla vårat landskap öppet.”

Utmarksbete

Så börjar ett brev från Länsstyrelsen i Dalarna. Insikten om att ”naturbetesmarkerna växer igen” och att ”det råder brist på betesdjur” verkar så smått ha nått den lokala myndigheten.

Lika länge som vi haft varg har också varningsropen kring betesdjuren och de naturbetesmarker de nyttjar funnits. Naturbetesmarker är mark som företrädesvis inte går att nyttja till annat än just bete vilket kan ha sin förklaring i hur de är beskaffade eller deras relativa avstånd från brukaren eller deras litenhet.

Dock är naturbetesmarker en mycket viktig resurs för såväl vilda däggdjur som småkryp som växter av olika slag. Mulens arbete och den spillning som betesdjuren lämnar efter sig bidrar tillsammans till en mer eller mindre unik biotop där den eftersträvansvärda biologiska mångfalden är många gånger större än på mark som inte är betad.

I Dalarna med sin relativt sett långa historia av varg verkar nu tillståndet för naturbetesmarkerna ha blivit så pass illa att de lokala myndigheterna, Länsstyrelsen sett sig nödgade att sätta in en åtgärd. I ett brev från en ”naturvårdshandläggare” inbjuds alla som är intresserade till ett seminarie i syfte att få fram fler betesdjur och åter börja nyttja de viktiga markerna för att förhindra att de växer igen.

Vi behöver betesdjuren för att hålla vårat landskap öppet. Det råder dock brist på betesdjur, och fler brukare väljer att sluta med sin verksamhet.

Följden blir att fler av de allra värdefullaste naturbetesmarkerna växer igen. Hur ska vi vända trenden? Hur ska marker kunna betas där inga djurägare finns i närheten”

Genom att ”inspirera andra” hoppas man kunna ”vända trenden” och bidra till en ”långsiktig lösning” med en ”ekonomisk hållbarhet”. Brevet berör inte frågan om varför betesdjuren minskar och människor valt att sluta med detta viktiga värv. Fokus ligger istället på hur viktiga markerna är för att ”hålla landskapet öppet” vilket för den som följt vargfrågan som sagt är ”old news”.

Som kuriosa kan nämnas att ansvarig ”naturvårdshandläggare” tidigare arbetade med rovdjursfrågor hos samma lokala myndighet.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se