Ytterligare tilldelning: 15 vargar bort i Österbotten

Jord- och skogsbruksministeriet tillåter jakt på ytterligare 15 vargar i renskötselområdet. Syftet med extrakvoten är att minska de skador vargarna åsamkar rennäringen, enligt en artikel i Österbottens Tidning.

Enligt ministeriet har vargarna på cirka två månader ställt till med skador för minst 170 000 Euros (ca 1,5 miljoner kronor). Det har i år hittats cirka 170 renar som rivits av vargar.

Inför jaktåret 2011–2012 beviljades det ursprungligen 20 undantagslov för jakt på varg. Med stöd av dem har redan 18 vargar fällts i renskötselområdet och två på andra håll i Finland.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattar att det i renskötselområdet finns 20–25 vargar. Ministeriet uppskattar å sin sida att en varg i renskötselområdet orsakar 50–60 gånger så stora kostnader som en varg någon annanstans i landet.

 

Vargar studeras

Rovdjursforskare vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har å sin sida hittills i år försett 12 vargar med GPS-sändare. I Keuru i Mellersta Finland har en alfatik och två valpar fått sändare medan nio vargar studeras i Norra Savolax. Fler vargar ska förses med sändare i Kajanaland och Norra Karelen.

Institutet har studerat vargar med hjälp av radiosändare ända sedan slutet av 1990-talet. Det uppskattar att det finns 150–165 vargar i Finland. Vargstammen ökade kraftigt i början av 2000-talet, men gick tillbaka åren 2006–2010. Med hjälp av sändarna kan man bland annat kartlägga vargarnas revir.

 

Licensjakt minskar tjuvjakt

Tjuvskyttet på stora rovdjur minskade på statlig mark i fjol, rapporterar Forststyrelsen. Endast två skjutna järvar hittades under fjolåret.

Året innan hade elva stora rovdjur dödats av tjuvskyttar.

–Den positiva utvecklingen i statistiken kan bero på att strafflagens definition av grovt jaktbrott ändrades. Maximistraffet höjdes till fyra års fängelse och de förbättrade möjligheterna att utreda brotten kan ha haft en förebyggande effekt, säger regionchef Erkki Turtinen på Forststyrelsen.

Forststyrelsen räknar dock med att en del av de stora rovdjur som faller offer för tjuvskyttet aldrig hittas.

Till de stora rovdjuren i Finland räknas björn, varg, lo och järv.

 

 

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se