När biologer inplanterade varg på Coronation Island, Alaska

Följande är en studie i vad som händer när man låter rovdjur förvalta en befintlig viltstam. Forskningsprojektet startade 1960 i den nya delstaten Alaska av den egna helt nya avdelningen Department of Fish and Game.

Alaska hade bara varit en egen stat i ett år när Department of Fish and Game genomförde ett experiment med varginplantering på en isolerad ö i sydöstra Alaska. På den tiden hade den lilla ön om drygt 116 km2 en livskraftig stam av blacktailed deer och inga vargar. Biologer från Fish and Game rättade till detta genom att plantera in två varghonor och lika många hanar på ön.

Detta experiment var unikt på sin tid för såväl Alaska som för hela världen, säger professor Davi Klein, professor emeritus på University of Alaska’s Institute of Arctic Biology. Klein, som studerat klövdjuren på ön och gjort sin doktorsavhandling på dessa var behjälplig i själva projektet med att introducera vargar på Coronation Island.

”Alaska hade precis blivit en egen stat och vi hade en helt ny och egen avdelning av fish and game till bredden fylld med unga biologer som ville göra saker utifrån ett biologiskt perspektiv istället för att behöva ta hänsyn till politik och ekonomi. Att göra samma sak idag hade inte varit möjligt”.

1960: Två tikar och två hanar släpps på ön i trakterna av Egg Harbor. Innan biologerna åker därifrån skjuter de fem klövdjur som de lämnar som mat till vargarna.

1961: Biologen Paul Garceau besöker ön i maj och finner spår av varg, kadaver av klövdjur och spillning från varg vilka tillsammans visar på att vargarna har lärt sig att överleva på Coronation Island. Två månader senare skjuter en yrkesfiskare de två vuxna vargarna men Garceau ser spår av valpar när han återkommer till ön senare på sommaren. Vargtiken hade fått valpar innan hon sköts och valparna har klarat sig utan modern.

1964: Biologen Harry Merriam från Alaska Department of Fish and Game besöker ön och stannar i 8 dagar. Under den tiden ser han 11 vuxna vargar och spår av två valpar. Antalet vargar har nu stigit från de ursprungliga 2 till totalt 13.

1965: Under sommaren besöker Merriam ön igen och stannar i 10 dagar. Han ser vargspår på alla stränder men han ser inga klövdjur där de normalt brukar uppehålla sig. Han finner till slut klövdjuren. På den södra sidan med dess branta och ogästvänliga terräng med tät vegetation har klövdjuren funnit sin tillflyktsort. Terrängen ger uppenbarligen ett visst skydd från vargen.

1966: I februari ser Merriam endast 3 vargar på ön och spåren meddelar att de är de enda som är kvar. Merriam undersöker över 100 spillningsprover från ön och av dessa innehåller 6 enbart rester av varg vilket betyder att vargen nu dödat och ätit sina egna för sin överlevnad. Spillning med rester av klövdjur har minskat med hälften sedan förra våren. Övriga rester han finner i spillningen är från fåglar, kräftdjur och mindre gnagare.

1966: I augusti återvänder Merriam och hans kollega för att samla in vargspillning. De hittar bara 7 spillningsprover vilket skall jämföras med de 201 de samlade in året innan.Vargstammen har decimerats kraftigt. Merriam finner 3 färska spår av klövdjur.

1968: Två år efter Merriams sista visit till ön konstateras att endast 1 varg återstår.

1983: Inga spår av vargar finns på ön vid denna tidpunkt. Klövdjuren har dock åter fått en livskraftig stam.

Alaskas enda försök med inplantering av varg lärde biologerna vikten av en biotops storlek i förhållande till antalet predatorer. Deras slutsats var att en ö om drygt 116 km2 är alldeles för liten för att härbärgera såväl varg som klövdjur med någon framgång. Försöket visade också att fler faktorer än vad som kanske antogs från början spelar in i samspelet mellan rovdjur och bytesdjur.

”Förhållandet mellan vargar och dess bytesdjur är väldigt komplext. Ibland är det vargen som decimerar viltstammen och ibland är det björnen. Ibland kan det också vara vädret eller tillgången på föda. Problemet är att människor generellt sett är ovilliga att ta till sig och förstå ekosystemens komplexitet. Saker är inte så enkla i naturen som man ibland kan tro.”

– Davi Klein

En översättning av artikeln från: When Biologists Stocked Alaska with Wolves , Alaska Science Forum.

Category: Artikel · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se