WWF Norge ger ofullständig bild av varg i Lettland

Sverige jämförs regelbundet med andra länder som har varg. Bilden som ges är att svenskar är överdrivet gnälliga. WWF undviker viktig fakta i intervju med SvD. WWF Norge får tillfälle att ge sin bild av vargen i omvärlden i en intervju i Svenska Dagbladet. Rubriken och budskapet är att ”Sverige måste lära sig att leva […]

Brukardokumentet – legal och lokal acceptans

En översiktsbild av nuläget inom vargförvaltningen utifrån de juridiska åtaganden Sverige undertecknat vid inträdet i EU. Samt en genomgång av de olägenheter varg och en icke genomförd konsekvensanalys medför vad beträffar lokal acceptans. Under vårvintern bestämde sig ett antal personer med intresse i vargfrågan att analysera nuläget utifrån de åtaganden Sverige har gentemot EU och […]

Vargar är naturligt skygga

Med flera vargar i Sverige har onekligen också flera haft det tvivelaktiga nöjet att möta dem på nära håll. Det har förts fram som en sanning att vargar skulle vara skygga till sin natur. Verkligheten tecknar en annan bild. I takt med att vargstammen breder ut sig över mellansverige har fler och fler haft det […]

Genetisk förstärkning via selektiv jakt och migration

Att påbörja ett arbete med genetisk förstärkning på en stor population har dålig effekt och är kostsamt. I synnerhet om de redan inavlade vargarna fortsätter med sin reproduktion. Dag Lindgren1, professor (emeritus) inom skogsgenetik har länge förordat selektiv jakt som en metod att minska inaveln och få bättre genomslag av de nya generna. Enkelt uttryckt […]

Vargen kostar djurägare 100 miljoner per år, Kanada

Djurhållare i British Columbia, Kanada vädjar till myndigheterna om att vargstammen måste decimeras. Detta efter att de konstaterat att de förlorar upp emot 100 miljoner kronor per år. Tidningen Vancouver Sun skriver om besvärande förluster för djurhållare i British Columbia som en följd av en allt för tät vargpopulation. B.C Cattlemen’s Association har beräknat att […]

Ryska Imperiet under 1800-talet: 20 000 vargoffer

I 1800-talets Tsar-Ryssland duggade vargangreppen tätt. Bland de tidningsartiklar, rapporter och skrifter som Vargfakta funnit noteras minst 3 000 vargrelaterade dödsfall på 81 år. 1800-talsstatistik pekar dock mot 20 000 dödsoffer. För de flesta svenskar känns det otänkbart med ens ett enda dödligt vargangrepp i Sverige. Det gör omnämnanden i tusental till hisnande siffror. Ändå […]

”Endast rabiessmittade vargar anfaller människor!”

Vargens förespråkare hävdar ofta att endast rabiessmittade vargar anfaller människor. Det är fel, visar internationell forskning. Att vargen ser människan som föda, så kallade predationsangrepp, är lika vanligt i stora delar av världen. Vid genomläsning av statliga rapporter och statistik som publicerats av välkända forskare som Hans Kruuk*, Will Graves** eller Michail Pavlov*** framgår att […]

Liten vargstam tillräcklig för genetisk förstärkning

Genetisk förstärkning kan beskrivas som yttre påverkan på en given delmängd. För att uppnå ett likvärdigt resultat på en större mängd måste tillskottet ökas – ett faktum som verkar vara svårt att förstå för vissa grupper. Debatten om genetisk förstärkning av den fennoskandiska vargstammen präglas av förvirring. Grupper som förespråkat införsel av nytt genetiskt material […]

Sårbarhetsanalys färdig – minsta livskraftiga population är 40 vargar

Naturvårdsverket meddelar att 100 vargar behövs enligt sårbarhetsanalysen framtagen av Skandulv. Efter att ha läst rapporten kan vi konstatera att nivån istället är 40 vargar. Minsta livskraftiga population eller Minimal Viable Popualtion (MVP) är ett relativt nytt begrepp inom vargdebatten jämfört gynnsam bevarandestatus (GYBS). De två begreppen skiljer sig åt så till vida att den […]

Rumänien – Vargland utan skaderapporter?

Enligt Världsnaturfonden WWF har Rumänien Europas största vargstam. Samtidigt är rapporter om vargens skadeverkningar få. Kan det vara en rättvisande bild av situationen i landet? Som nation bakom Järnridån sedan 1947 har det inte kommit mycket varginformation från Rumänien. Det är synd då landet både antas ha Europas största vargstam och fortfarande är ett utpräglat […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se