Varg i Västra Götalands Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser. I Västra Götalands Län bor totalt 1 580 297 människor vilket motsvarar 16,8% av […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Varg i Västmanlands Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser. I Västmanland bor totalt 252 756 människor vilket motsvarar 2,7% av Sveriges totala befolkning. […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Olycka med älg

Hot mot hundar försvårar eftersök på trafikskadat vilt

Med eftersök avses de åtgärder som vidtas för att spåra upp och avliva vilt efter till exempel en trafikolycka. Med frilevande varg försvåras detta nödvändiga arbete som bedrivs av djurskyddsskäl. Den ökande vargförekomsten riskerar att eftersökshundar blir dödade av varg under pågående arbete. Orimliga arbetsvillkor för eftersöksjägaren och hans hund. Vad är ett eftersök? Med […]

Varg i Värmlands Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser. I Värmland bor totalt 273 265 människor vilket motsvarar 2,9% av Sveriges totala befolkning. […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Hur stor är en varg?

Få har sett en frilevande varg på nära håll så det kan vara svårt att få en uppfattning om dess storlek. Dessutom finns det inom vargarter i världen väldigt stora variationer i storlek och omfång – ibland flera hundra procent. När Sverige jämförs med andra länder brukar man aldrig nämna att det faktiskt rör sig […]

Category: Okategoriserade · Tags:

Varg i Stockholms Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser. I Stockholms Län bor totalt 2 054 3438 människor vilket motsvarar 21,8% av Sveriges […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Varg i Gävleborgs Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser. I Gävleborg bor totalt 276 508 människor vilket motsvarar 2,9% av Sveriges totala befolkning. […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Fyra vargvalpar är en svensk föryngring

Vad är en föryngring?

Svar: En föryngring motsvarar 4 överlevande valpar. Många tidningar använder ofta slarvigt ordet ”föryngringar” när de skriver om vargens ökningstakt. Det är ett missvisande ord då många människor uppfattar det som antalet födda vargvalpar. Den korrekta betydelsen av ”Föryngring” är ”valpningstillfälle” eller helt enkelt  ”kull”. En föryngring är alltså inte bara en enstaka valp, och […]

Category: Artikel, Nyheter · Tags:

Nötkalv dödade på gårdsplan utanför Beateberg i Norrtälje

Bidrag och ersättningar till följd av fredade rovdjur 2003-2010

En sammanställning av de bidrag och ersättningar som betalats ut under perioden 2003-2010 till följd av angrepp på tamdjur och till förebyggande åtgärder för att förhindra angrepp från fredade rovdjur. Inom begreppet tamdjur finner vi får, nötdjur, getter och hästar. Vi har i sammanställningen utelämnat angrepp från Kungsörnen då vargfakta framför allt fokuserar på de […]

Hundar dödade av varg

Antal hundar dödade av fredade rovdjur 2003-2010

Här följer en sammanställning av antalet hundar dödade till följd av angrepp från fredade rovdjur i Sverige under perioden 2003-2010. Vi har utelämnat skadade hundar men tagit med de som aldrig återfunnits och där besiktningsmannen till 50% kunnat säkra att rovdjur kunnat hållas ansvariga. Samtliga dokument från Viltskadecenter som använts i denna sammanställning finner ni […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom valfritt bidrag till BG 5723-2571 meddelande VARGFAKTA

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se