5070 boskapsdjur dödade till en kostnad om 14 miljoner, Spanien

Fribetande får

Spanien uppges ha cirka 2 000 frilevande vargar i de norra och nordvästliga delarna av landet. Statistiken visar att de står för betydande förluster och besvär för djurhållande bönder.

Spanien brukar inte sällan nämnas som ett föregångsland när det kommer till frilevande varg. I de norra och nordvästliga delarna av landet uppges det finnas cirka 2 000 individer av rasen Canis Lupus Signatus vilken jämfört vår nordliga varg är cirka 30% mindre. Trots sin beskedliga storlek skapar den betydande förluster och besvär för djurhållande bönder vars djur betar i de områden där vargen håller till.

Statistiken för 2012 är allt annat än uppmuntrande visar en sammanställning i tidningen La Cronica de Leon. Artikeln inleds med konstaterandet att betesdjur och varg är en omöjlig kombination varför man helst av allt ser att vargarna förpassas till särskilda reservat. Man menar också att reservaten eventuellt skulle kunna göra verklighet av idén med rovdjursturism då vargarna lättare kan upptäckas inom ett avgränsat område.

 

Tusentals dödade boskapsdjur

Enligt statistiken skedde en viss förbättring mellan åren 2011 och 2012 i den berörda regionen men detta till trots handlar det om tusentals vargdödade betesdjur. Under 2012 dödades sammanlagt 5 070 djur vilket innebar en förlust för lantbrukarna om 1,7 miljoner euro. Året innan, 2011 dödades 6 227 betesdjur vilket resulterade i en förlust om 2,18 miljoner euro.

De registrerade attackerna utgör dock inte samtliga attacker då många angrepp aldrig anmäls vilket delvis kan förklaras med att en del djurhållande bönder saknar erforderlig försäkring. Utan försäkring utgår heller ingen ersättning enligt Julio Lopez, generalsekreterare vid UPA-COAG.

Vargarna, uppskattningsvis 2 000 fördelade på 200 flockar drar sig nu allt närmare Madrid i sin jakt på föda. Ju närmare staden de kommer desto större blir problemet uppger Lopez som lätt ironiskt men helt riktigt konstaterar att ”varg bland tamboskap inte är ett problem” för allmänheten men att ”varg i närheten av städer” lustigt nog är ett problem.

Julio konstaterar vidare att varg och betesdjur synes vara en omöjlig kombination och att bevarandeideologin sker på bekostnad av lantbrukarna. För precis som i Sverige är det betesdjuren som håller landskapet öppet, som formar naturen till den bild vi är vana vid och Lopez säger följdriktigt att varje framgång för vargen är ett steg tillbaka för naturen som vi känner den.

 

För bildandet av reservat

Lopez menar att det för allas bästa borde upprättas avgränsade reservat där vargarna får leva fritt. Eventuellt kan djurbönder som tröttnat på vargangrepp i stället syssla med att sköta dessa reservat och idka rovdjursturism. Chansen att rovdjursturismen skulle visa sig bärkraftig ökar naturligtvis om man håller vargarna inom ett känt område i stället som nu, utspridda över en hel landsände. Många som givit sig ut på vargsafari i Spanien har återvänt utan ”upplevelse” vilket knappast får dem att återvända, påpekar Lopez.

Julio riktar vidare skarp kritik mot miljöorganisationerna som blundar för den miljönytta betesdjuren och bönderna utgör för den lokala miljön. Han menar att miljöorganisationerna är för enkelriktade i sitt värnande om vargen samtidigt som de aktivt motarbetar lantbrukare.

Slutligen är Lopez upprörd över det nya försäkringssystem som krävs för att få ersättning för dödade djur. Han menar att det inte borde falla på den enskilda brukarens lott att försäkra sig mot något som egentligen är statens ansvar.

 

Källa: http://www.lacronicadeleon.es/2013/01/20/castilla-y-leon/los-2000-ataques-de-lobos-dejaron-5070-animales-muertos-y-17-millones-de-perdidas-a-los-ganaderos-172568.htm
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se