En kalv skadad och en dödad av varg, Spanien

I en artikel om förändringar för jordbrukare i Spanien förekommer en notis om ett vargangrepp mot en kalv. En kalv dödad och en skadad bortom räddning. Inte bara lantbrukare i Sverige påverkas av EU:s förändrade jordbrukspolitik. Spanska lantbrukare lär stå inför stora förändringar givet bruket av betesmark. I en lång artikel om detta i El […]

Lantbrukare trängd av vargflock, Spanien

En lantbrukare i färd med att se över sin nötkreatur fann sig plötsligt angripen av tre vargar. En organisation för spanska lantbrukare säger nu – det var det här vi varnade för! Att lantbrukare eller människor med tamdjur är de som löper störst risk att bli angripna av varg är en slutsats man kan dra […]

Nya, mer generösa regler kring vargjakt, Spanien

En ny förvaltningsplan för varg har antagits i Asturien, norra Spanien. Varg kan numera skjutas som vilket annat jaktbart vilt som helst. En lokal förvaltningsplan för varg har nyligen antagits i provinsen Asturien, norra Spanien. Djurhållande lantbrukare i området har drabbats hårt av vargens angrepp på tamdjur. I augusti förra året lämnade lantbrukarna ett möte […]

Nya vargangrepp i Riofrio, Spanien

Drygt 5 mil väster om Madrid gör vargar återkommande raider mot tamdjur. I Riofrio drabbades man av flera attacker under 2014. Spansk media rapporterar om vargens härjningar med jämna mellanrum. Vargen kommer genom sin tillväxt allt närmare Madrid vilket innevånarna i Riofrio, drygt 5 mil väster om huvudstaden märkt av allt mer under förra året. […]

Bonde filmade angripande vargar, Spanien

Spanska bönder känner frustration inför vargangreppen på deras tamdjur. Byråkratin och bemötandet av myndigheterna försämrar situationen. Sabino Lopez Dominguez, en bonde från Abeleiras mazaricana hade tröttnat på alla vargangrepp men framförallt upplevde han bemötandet från myndigheterna som ännu mer besvärande. Att bli misstrodd av myndigheterna och inte ersatt för de skador vargarna eller ”ohyran” som […]

5070 boskapsdjur dödade till en kostnad om 14 miljoner, Spanien

Spanien uppges ha cirka 2 000 frilevande vargar i de norra och nordvästliga delarna av landet. Statistiken visar att de står för betydande förluster och besvär för djurhållande bönder. Spanien brukar inte sällan nämnas som ett föregångsland när det kommer till frilevande varg. I de norra och nordvästliga delarna av landet uppges det finnas cirka […]

Fördubbling av vargangrepp i Salamanca, Spanien

Djurhållande bönder i Salamanca, Spanien har sett antalet vargangrepp fördubblas från 2011 till 2012. Det är slutsatsen efter att alla anmälningar behandlats och analyserats. Antalet vargangrepp och angrepp från andra hunddjur fördubblades mellan 2011 och 2012. Det har konstaterats efter att alla anmälningar i Salamanca behandlats av de lokala myndigheterna. Totalt dödades 646 tamdjur varav […]

Spanska bönder blockerar vägar i protest mot vargpolitik

Hundratals lantbrukare blockerade vägar i flera timmar i protest mot den förda vargpolitiken. Politikerna kallade till möte men efter en kort stund lämnade samtliga lantbrukare lokalen i rent missnöje. Nya vägblockader är att vänta. Djurhållande lantbrukare i Spaniens norra delar är till synes missnöjda med den förda vargpolitiken. De vill utöka möjligheterna att reglera antalet […]

Varg hotade parkvakt

En varg har uppträtt hotfullt mot en parkvakt i Spanska Galicien. Palacios del Sil, Leon, Spanien 1997. En parkväktare gick förbi en död åsna som en varg låg och åt på. När han var 100 m från kadavret, började vargen röra sig parallellt med väktaren. Trots att väktaren ropade, morrade vargen och stannade kvar. Det […]

Spansk pojke fick bett av varg

Den 2 juni 1975 tog en varg en 3 år gammal pojke från en trädgård i Allariz, spanska Galicien, där han lekte tillsammans med sin farfar. Farfadern jagade bort vargen och pojken fick bara några små sår på ena benet. Angreppet inträffade endast 2 kilometer från en lya som var i bruk och där avlivades […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se