900 vargar inventerade i Sverdlovsk, Ryssland

sverdlovsk_region

2011 inventerades vargpopulationen i Sverdlovsk till 400 individer. Nu tre år senare hade populationen vuxit till 900 vargar vilket motsvarar en årlig tillväxt om cirka 30 procent.

Sverdlovskregionen motsvarar ungefär hälften av Sverige och antalet innevånare uppgår enligt Wikipedia till cirka 4,4 miljoner. De norra delarna av regionen är rikligt beskogade emedan de södra också har stora odlingsarealer. Av regionens totala antal innevånare bor drygt 60 procent i huvudstaden Jekaterineburg med omnejd.

År 2011 inventerades vargpopulationen i regionen och uppgick då till 400 individer enligt lokala myndigheter med ansvar för natur och miljö. Efter den nyligen avslutade inventeringen vintern 2013-2014 kunde samma myndighet konstatera att vargstammen vuxit till totalt 900 individer.

Följaktligen uppgår nettotillväxten (föryngringar-mortalitet) årligen till mer än 30 procent vilket då överstiger officiella skandinaviska tillväxtuppgifter med drygt 10 procent.

Huruvida Sverdlovsk är mer gynnsamt för vargen än Skandinavien är svårt att avgöra men de lokala myndigheterna påbjuder nu en relativt omfångsrik jakt på varg för att inte störa tillväxten av klövvilt.

För att jaga varg ansöker man om tillstånd vilket medger jakt med såväl konventionella metoder som med fällor. Det är också tillåtet att jaga i och kring lyor enligt Ilya Gurin, talesperson vid den lokala myndigheten.

Vi har tidigare rapporterat om vargangrepp i Sverdlovsk som du kan läsa här.

 

Källa: http://aktualno.ru/view2/49211
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se