Alla gripna begärs häktade, Dalarna

De fyra män som greps i trakterna av Lillhärdal har nu häktats misstänkta för grovt jaktbrott.

Häktningsförhandlingar hölls i dag i Borlänge klockan ett och efter att miljöåklagare Åse Schoultz gjort sin framställan fattades beslut om att samtliga anhållna skulle häktas. Enligt Schoultz är det av synnerlig vikt att de inte försätts på fri fot för att förhindra att de undanröjer eventuella bevis.

Miljöåklagaren har nu två veckor på sig att arbeta med utredningen innan hon måste väcka åtal. De fyra männen kommer följaktligen att vara frihetsberövade under samma tid och kommer inte få möjlighet att kommunicera med omvärlden.

Enligt uppgift skall de fyra männen ha befunnit sig i anslutning till en aktiv varglya och med sig skall de ha haft fryst kött. Misstanken om att någon form av förgiftningsförsök var i görningen förefaller naturlig.

Själva hävdar männen, som också nekar till de brott de anklagas för, att de planerade inför en bäverjakt följande dag. Såväl åklagaren Schoultz som polisen tror dock att det är en uppdiktad historia.

En av de fyra männens bil har beslagtagits för att säkra eventuella tekniska bevis.

BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) författade en rapport om Illegal jakt på rovdjur år 2005 där man varnade för en ökad kriminalitet om inte rovdjursförvaltningen skedde i samklang med de berörda. Läs utredningen som i mångt och mycket är väldigt balanserad och väl genomförd.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se