Amerikansk helomvändning bot för svikna löften?

Att amerikanska regeringen nu tar bort vargen från rödlistning är något som landsbygdsbefolkningen i de norra staterna väntat på länge. Situationen har blivit allt annat än det var tänkt sedan vargen återintroducerades 1994.

För många som bor i USAs nordligaste stater var beskedet om inplantering av varg någonting positivt i början av 1990-talet. Meningen var att vargstammen skulle tillåtas öka långsamt under en 20-årsperiod och på sikt bidra till att hålla ned vissa klövviltstammar, som var svåra att reglera på annat vis, till exempel inom Yellowstone National Park.

Men vargen var betydligt mer förökningsbenägen än någon kunnat tro och med ett skafferi av orörda viltstammar och begränsad jakt mångdubblades stammen på mindre än ett decennium.

 

Bromsklossar i förvaltningen

År 2002 började man identifiera problem på många håll och ett tak på 500 individer sattes. Samtidigt utlovades säkrare möjligheter till jakt vilket bidrog positivt till den lokala acceptansen i vargarnas närhet. Vargstammen ökade nu med uppemot 24% per år.

”Här har det varit en total obalans mellan varg och elk (wapitihjort). Den extremt höga predationen på hind och kalv har lämnat otillräckligt med ungdjur för att kompensera dödligheten bland de vuxna djuren”, sade Cal Groen chef på Idaho Department of Fish and Game, i ett uttalande år 2010.

Men som i så många andra politiska sammanhang satte juridiken och militanta miljöintressen käppar i hjulet för en realistisk förvaltningsplan. Jaktbeslut stoppades eller sköts upp och i många stater blev vargstammen i stort sett oreglerad.

Enligt beräkningskurvor, som den här nedan, antogs vargstammen tills i år ha ökat till över 4 000 individer. Det ansågs högt tills man nu från regeringshåll gick ut med siffran 6 200 vargar, alltså ytterligare drygt 50%.

 

Kurvorna visar hur man hoppades att vargen skulle utvecklas (grön), det tak som sattes 2002 (röd) och slutligen hur den beräknade utvecklingen såg ut efter förra året (blå kurva). Gårdagens besked (lila) överträffar den toppnoteringen. Källa: biggameforever.org

 

Botgöring

Gårdagens regeringsbeslut i USA kan ses dels som ett balsam mot svikna löften, dels som en startpunkt för att ta itu med de eskalerande problem som den bristande vargpolitiken orsakat. Men det är också ett sätt att till sist slippa en stor statlig utgift utan att aktivistgrupper kan ha så mycket att säga.

För att vargen återhämtat sig till nivåer bortom det i Sverige så flitigt använda begreppet ”Gynnsam bevarandestatus” råder det ingen tvekan om.

”Vargstammen har den bästa statusen på 100 år”, kommenterade den ledande amerikanske vargexperten David Mech, U.S. Geological Survey, i samband med den amerikanska regeringens beslut.

 

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se