Att leva med vargar – tips från Alaska

Aggressiva vargar.

På Department of Fish and Game i Alaska kan man ta del av tips om hur det är att leva med varg och andra rovdjur. Under rubriken ”Säkerhet i ett vargrevir” får vi bland annat veta att man aldrig skall vända ryggen åt en varg.

Department of Fish and Game (DFG) kan till viss del liknas vid vår länsstyrelse. De hanterar jaktlicenser, stipulerar regler, inventerar och utbildar i frågor kring vilda djur. DFG finns i varje delstat i USA. I Alaska har man stor erfarenhet av varg och andra rovdjur.

På hemsidan kan man läsa om de två kända vargangreppen med dödlig utgång i modern tid – Candice Berner (2010) och Kenton Carnegie (2005). Vidare skriver man att vargar inte vanligtvis uppträder aggressivt men att det trots detta har förekommit ett antal incidenter med allvarliga skador som följd. Attacken på en kanotist vid Vargas Island 2007 lär vara en av dem.

DFG poängterar att trots att hundar är sprungna ur vargar * (se kommentar nedan om släktskap) är det två skilda väsen – vargen är inte som hunden via avel domsticerad utan ett vilt djur som kräver en viss vaksamhet från besökare i ”wolf country”.

Nedan följer de råd DFG anser gör besöken i vargrevir mindre riskabla:

 1. Gå inte ut ensam. Det är bättre att vara två eller flera.
 2. Var vaksam. I en stadsmiljö kanske du inte har för vana att ”läsa av” omgivningen. I vildmarken är det en nödvändighet.
 3. Bli inte för fokuserad på det du håller på med, exempelvis svampplockning. Var hela tiden vaksam.
 4. Håll barn och husdjur nära. Låt dem inte försvinna ur synhåll.
 5. Om du slår läger – se till att inte lämna mat eller rester tillgängliga.
 6. Gå inte vilse. Håll dig till kända leder.

Och DFG fortsätter med att informera om hur man skall agera vid ett fysiskt möte med en eller flera vargar:

 1. Spring inte.
 2. Om de närmar sig, var aggressiv, högljudd och vidmakthåll ögonkontakt med vargen hela tiden.
 3. Vifta aggressivt med lämpligt tillhygge eller bara med armarna.
 4. Använd pepparspray eller ett signalhorn.
 5. Vapen är ingen dum idé, men skall bara användas om du vet hur man hanterar dem.
 6. Om ni är flera, ställ er med ryggen mot varandra och gå långsamt från vargarna.
 7. Drabbas inte av panik vid ett angrepp. Slåss med alla tillåtna medel – stenar, skidstavar, grenar, fiskespön kan användas som tillhyggen.
 8. Om ni har möjlighet att klättra upp i ett träd, gör det. Vargar kan inte klättra.

 

Källa: http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=livewith.wolves
 
* Hunden är inte utvecklad ur den nordliga vargen (gråvargen, Canis lupus lupus) utan från den beskedligare sydliga vargen (canis lupus arabs). Tamhunden är därför släkt med prärievargen (Coyote) och med Schakalen. Tamhunden präglades först i Kina för ca 20.000 år sedan. Källa: Uppsala Universitet, KTH och Wikipedia
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se