Bidrag till Skånes fårbönder bara 1,6 promille av behovet

Skåne är en av de regioner som förbereder sig för att skydda fårfarmare mot vargangrepp. Men pengarna från staten täcker bara en bråkdel av kostnaderna för stängsling. Det visar beräkningar av fåruppfödaren Roger Engstrand.

Roger Engstrand är fåruppfödare med egen mark i Södermanland. Han har själv installerat rovdjursavvisande stängsel enligt den svenska normen (1,1 meter) och är väl förtrogen med både de verkliga kostnaderna och bidragssystemet.

I en debattartikel i Kristianstadsbladet har han reagerat på länsstyrelsens tidigare utspel att ”det räcker med en väl spänd nedre tråd i ett vanligt fårstängsel för att hålla vargen ute!”. Att hålla varg borta från fårhägnen kräver nämligen särskilda rovdjursavvisande stängsel och för dessa ska landets länsstyrelser betala ut bidrag.

Roger Engstrand har gjort beräkningar på vad som kommer att krävas av länsstyrelsen för att stängsla Skånes 1 764 fårgårdar. Med den genomsnittliga stängsellängden i Sverige, 4 000 meter per gård, innebär det alltså drygt 7 miljoner meter stängsel.

Bidraget från länsstyrelsen till var och en som vill sätta upp stängsel är 50 kr/meter så totalsumman som ska betalas ut till Skånes fårfarmare blir alltså ofattbara 350 miljoner kronor. Då ska man hålla i minnet att bidraget är för pålar och tråd. Det krävs ju arbete också, både för själva installationen och för att underhålla det färdiga stängslet.

Enligt Roger Engstrands tidigare beräkningar så skulle ett bidrag på 85 kr/meter bättre svara mot den verkliga kostnaden för fårbonden och då är totalsumman istället 595 miljoner.

Det anmärkningsvärda är att länsstyrelsen har en ekonomisk beredskap som inte ligger ens i närheten av detta. För åren 2012-2013 har man budgeterat 585 000 kronor. Det räcker till 11 700 meter stängsel och motsvarar 1,6 promille av totalbehovet.

”Med nuvarande bidragstakt kommer det att ta tusen år innan alla fårgårdar i Skåne fått rovdjursstängsel. Var det någon som sade havererad rovdjurspolitik?” skriver Roger Engstrand som avslutning på artikeln i Kristianstadsbladet.

 

Med den explosionsartade tillväxt av vargstammen som råder idag bör all stängsling ha genomförts på fem års sikt, vilket innebär en statlig utbetalning av 70 miljoner kronor årligen. För startåret 2012-2013 är endast 585 000 kronor budgeterade. Det innebär 8,4 promille av årsbehovet eller 1,6 promille av totalkostnaden efter fem år.

 

Lika illa för resten av Sverige

I en tidigare artikel den 1 mars i år beskrev Roger Engstrand situationen i Västmanland på ett liknande sätt. Han utvecklade då även vad totalkostnaden blir för resten av landet.

– Med 4 000 meter stängsel per fårbesättning och 16 605 gårdar i Sverige blir totalsumman över 5 miljarder, varav fårägarna själva förväntas betala cirka 2 miljarder.

– Jordbruksverket har bara betalat ut 60 miljoner. Det fattas således 2 940 miljoner kronor från staten. Det vore intressant att från C-politiker få svar på hur den ökningen är planerad. För det finns väl en plan? undrade Roger Engstrand.

Han räknade då med att staten tvingas höja bidraget till just 85 kr/meter. Men med 50-lappen är det illa nog. Då är totalkostnaden för staten och fårbönderna ändå 3,3 miljarder.

Det staten hittills betalat ut utgör bara 1,8 procent. Hur har man tänkt sig fortsättningen?

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se