DNA bekräftar – angrepp vid Ravlunda gjorda av varg

De 60-tal får som dödats vid Ravlundafältet i Skåne och som till en början förklarades med vilda hundar har nu fått sin förklaring – DNA bevisar att det var en varg som varit framme.

Efter de ”mystiska angreppen” vid Ravlundafälten gick myndighetspersoner ut och förklarade att man till 90% sannolikhet hade att göra med en vild hund. Kraften och beslutsamheten i betten på de dödade fåren var enligt utsago inte tillräckliga för att det skulle kunna vara en varg.

Efter några dagar då man bland annat sett en varg i närheten började man hör att sannolikheten kanske inte var 90% utan snarare 80% för just vilda hundar.

Nu är det via DNA-analys fastställt att det var varken 80 eller 90 procents chans till vilda hundar utan att det till 100% är en varg som ligger bakom angreppen. Detta meddelar Länsstyrelsen i Skåne via sin hemsida.

– Angreppen såg ut som typiska hundangrepp, men för att kunna utesluta varg beställde vi en DNA analys. Svaren som kom idag visar att det var en varg som rivit fåren, säger rovdjurshandläggare Nils Carlsson på Länsstyrelsen Skåne.

I månadsskiftet oktober – november dödades och skadades ett sextiotal får på Ravlundafältet. Vid besiktningen konstaterades många och låga bett som är typiska för hundangrepp, och hundspår i hagen.

– Det är väldigt bra att våra besiktningsmän kunde säkra DNA spår så att vi kunde få detta klarlagt. I fall där vi inte med stor säkerhet kan konstatera eller utesluta varg tar vi DNA prov om möjligheten ges. Vi tog till exempel inget prov i Skurup eftersom detta var ett tydligt vargangrepp, säger Nils Carlsson.

 

Inkompetent agerande

Ulf Pyk, den drabbade fårägaren uttalar sig i Aftonbladet om Länsstyrelsens hantering och kompetens;

– Nu behöver jag inte gå och misstänka hundägarna som släpper sina hundar lösa, sen tycker jag att länsstyrelsen agerat inkompetent. Jag var hela tiden säker på varg.

 

Redaktionens kommentar: Ett tips inför framtiden till personalen vid Länsstyrelsen i Skåne är att inte säga någonting alls om procentsatser och sannolikheter innan ni vet säkert.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se