Ersättning för rovdjursstängsel i Västmanland otillräcklig

I ett utspel från Jordbruksverket delas nu pengar ut till länen för att förebygga rovdjursangrepp, framförallt från varg. Många uppfödare är kritiska och menar att ersättningen är otillräcklig. En av dem som räknat närmare är Roger Engstrand, som driver fåravel i Södermanland.

Genom en speciell fördelningsnyckel delas pengar för bland annat rovdjursstängsel ut till landets länsstyrelser. Ett av de län som fått lite mer är Västmanlands län som drabbats av många nya vargetableringar det senaste året. Där blir den totala tilldelningen för rovdjursstängsel nu 1 004 000 kronor, efter Jordbruksverkets beslut.

 

Bara fem gårdar får stängsel

Roger Engstrand som driver fåravel i Bettna utanför Nyköping i Södermanland anser att ersättningen är långt ifrån tillräcklig.

– Pengarna räcker till 20 080 meter stängsel med den nuvarande ersättningsnivån på 50 kronor per meter. Och bara det är egentligen högt räknat. I själva verket borde ersättningen ligga på 85 kronor per meter när alla kostnader räknats in.

Roger Engstrand har räknat på vilken ersättning som skulle krävas för att stängslingen i Västmanlands ska kunna genomföras effektivt. Enligt Jordbruksverkets egna siffror finns det 320 fårgårdar i Västmanland. Genomsnittsgården har 25-30 tackor vilket ger ett stängselbehov per gård av ca 4000 meter (en norm bland fåruppfödare).

– Vi talar om en total stängsellängd om 1 280 000 meter! (4 000 x 320) Att hägna in Västmanlands fårgårdar skulle alltså kosta 64 miljoner kronor. Det Jordbruksverket kommit med räcker bara till 5 gårdar. Det är inte ens i närheten, säger Roger Engstrand.

 

Stora kostnader nationellt sett

Omräknat till hela Sverige handlar stängslingen om mycket stora summor. Något som måste uppmärksammas, enligt Roger Engstrand.

– Med 4 000 meter stängsel per fårbesättning och 16 605 gårdar i Sverige blir totalsumman över 5 miljarder, varav fårägarna själva förväntas betala cirka 2 miljarder.

– Jordbruksverket har bara betalat ut 60 miljoner. Det fattas således 2 940 miljoner kronor från staten. Det vore intressant att från C-politiker få svar på hur den ökningen är planerad. För det finns väl en plan? undrar Roger Engstrand.

 

Utspelet bluff

Han menar att Västmanlands tilldelning från Jordbruksverket bara är en chimär.

– Det känns som att utspelet med 1 miljon till stängsel i Västmanland bara är ägnat att ge intryck av att vargfrågan är under kontroll och ”1 miljon är väl inte så mycket att bry sig om”? Sanningen i vargfrågan är som vanligt en helt annan.

– Är verkligen innevånarna i Västmanland beredda att satsa miljon efter miljon på vargen när skolan, äldrevården och sjukvården går på knäna av penningbrist? avslutar Roger Engstrand.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se