EU signalerar om ökad hänsyn till drabbade

EU-varg

Rovdjur är inte som andra vilda djur då de vanligtvis medför stor påverkan på de människor som skall leva med dem. Detta verkar EU slutligen förstått och signalerar nu om ett ändrat fokus.

Tidningen Svensk Jakt skriver i sin nätupplaga om en pågående kongress i Bryssel. Vid International Union of Game and Biologist kongress har Andras Demeter vid EU-kommissionen under en workshop oväntat deklarerat att EU kommer att skifta fokus från ”ekologisk bärkraft” till ”social bärkraft”.

Deklarationen ligger helt i linje med de riktlinjer som lagts vad beträffar rovdjur av LCIE. Som vi tydligt redogjort för i Brukardokumentet – legal och lokal acceptans, är riktlinjerna utformade för att fungera i praktiken. Som rovdjurspolitiken förts i stort sett genom hela Europa har allt för stort fokus lagts vid rovdjurens väl och ve, vilket i de flesta fall betytt stora besvär för de som tvingas leva med rovdjuren.

Effekten av att inte se den mänskliga dimensionen, leder ofelbart till slitningar mellan lokalbefolkning och myndigheter och ökad och utbredd tjuvjakt. Inget bevarandeprojekt har lyckats utan att lokalbefolkningen får vara med och bestämma.

Hur detta skifte, från enbart biologi till en mer humanistisk syn på rovdjuren kommer att konkretiseras är än så länge okänt.

– Ett mycket välkommet besked inför fredagens hearing om vargkommitténs slutbetänkande och inte minst inför regeringens fortsatta arbete med rovdjurspropositionen. Vi hoppas nu också att EU-kommissionen koncentrerar sig på social bärkraft i det fortsatta rovdjursarbetet, säger förbundets generalsekreterare Bo Sköld.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/08/eu-andrar-fokus-i-vargfragan/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se