Brukardokumentet – legal och lokal acceptans

kostnadsberäkningar för stängsel

En översiktsbild av nuläget inom vargförvaltningen utifrån de juridiska åtaganden Sverige undertecknat vid inträdet i EU. Samt en genomgång av de olägenheter varg och en icke genomförd konsekvensanalys medför vad beträffar lokal acceptans.

Under vårvintern bestämde sig ett antal personer med intresse i vargfrågan att analysera nuläget utifrån de åtaganden Sverige har gentemot EU och utröna huruvida svensk rovdjurspolitik och förvaltning följer dessa åtaganden. Analysen resulterade i ett dokument som vi valt att kalla ”Brukardokumentet” då utgångspunkten utöver de legala aspekterna är de som faktiskt skall leva med vargen.

De som författat riktlinjerna gällande stora rovdjur är väl medvetna om de konsekvenser som med ytterst få undantag följer med rovdjur vars huvudsakliga föda är kött. Föga förvånande är en återkommande rekommendation och iakttagelse i riktlinjerna att lokal acceptans måste uppnås – utan lokal acceptans blir inget bevarandeprojekt framgångsrikt.

Brukardokumentet har undertecknats och stöds av ett stort antal tunga organisationer vars medlemmar i varierande omfattning tillhör de som i slutänden skall leva med och ta konsekvenserna av varg och andra rovdjur.

De organisationer som stödjer dokumentet via underskrift eller missiv är följande: Svenska Samernas Riksförbund, Förbundet Sveriges Småbrukare, Svenska Jägareförbundet, Föreningen Sveriges fäbodbrukare, Svenska Kennelklubben, SPOFA Jakt, Kvinnors nätverk mot varg Rödluvan och Mormor, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Yrkesjägarförening, Föreningen Allmogekon, Svenljungagruppen, Svenska Älghundklubben, Svenska vit Älghundklubb, Svenska Björnhundklubben, Svenska Laikaklubben, Svenska Jämthundklubben.

Länk till Brukardokumenetet inklusive underskrifter

Länk till Brukardokumentet utan underskrifter

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se