Europeisk lantbruksorganisation lämnar rovdjurssamarbete

copa cogeca lämnar samarbete kring rovdjur

Den Europeiska lantbruksorganisationen Copa-Cogeca väljer att lämna ett pågående samarbete kring rovdjuren i Europa. Motiveringen är att problemen med rovdjuren ignoreras av EU-kommissionären.

Det har visat sig synnerligen svårt att nå långsiktiga överenskommelser och kompromisser när det kommer till rovdjur generellt och varg specifikt. Sverige eller snarare Skandinavien har en lång historia av misslyckade försök bakom sig och nu ser alltså turen ut att ha kommit till Europa.

Med växande rovdjurspopulationer ökar skadorna och oron för den gröna näringens möjligheter till överlevnad. Enligt pressmeddelande från Copa-Cogeca berörs Europa idag av 17 000 björnar, 12 000 vargar, 9 000 lodjur och cirka 1 000 järvar. Skadorna på tamdjuren blir följaktligen omfattande. Som vi skrivit om tidigare rör det sig bland annat om drygt 7 500 vargdödade får i Frankrike och cirka 2 000 vargdödade hästar, mulor och åsnor i Grekland, bara för att nämna några länder som berörs av rovdjurens predation.

EU-kommissionen lanserade nyligen en plattform där man hade för avsikt att lösa konflikten. Av allt att döma tycks miljörörelsen haft ett mycket starkt mandat i gruppen vilket fått till följd att naturbrukarnas syn på saken fått stå tillbaka. Copa-Cogecas generalsekreterare, Pekka Pesonen uttrycker sig så här:

”EU-kommissionen lyssnar inte till lantbrukarnas argument och oro, därför bestämde vi oss för att lämna samarbetet. Vi gick med för att kunna bidra till samexistens mellan rovdjur och naturbrukare men inga lösningar har presenterats. Fokus har hela tiden legat på bevarandearbete dvs att bibehålla rovdjurspopulationerna snarare än att identifiera de problem som uppstår på landsbygden – det är helt oacceptabelt!”

Pesonen menar att man måste se till helheten vad beträffar biologisk mångfald och att det brukade landskapet, de betande djuren är en mycket viktig källa till detta. Art- och habitatdirektivet menar han är ålderdomligt och felaktigt utformat i det läge vi befinner oss nu. En revision är mer eller mindre ofrånkomligt och att bedriva fortsatt arbete utifrån en bevarandediskurs är mer eller mindre meningslöst.

 

Källa: http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1332209&fmt=pdf

 

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se