”Finland fälldes ju i EU-domstolen!”

Finlands flagga med varg.

 

I debatten påstås ofta att Finland fälldes i EU-domstolen för skyddsjakten på varg. Det är inte sant. Ännu en myt som sprids av dem som tror sig kunna gynnas av den. Fakta visar något annat – att Finland friades.

EU-domstolen var mycket riktigt inkopplad då anklagelsen var ”Fördragsbrott – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer – Vilda djur och växter – Jakt på varg”. Talan mot Finland väcktes den 14 september 2005.

Finland friades på tre av fyra punkter, och Finland och EU-kommissionen stod för sina respektive rättegångskostnader. Det enda EU-domstolen anmärkte på (den fjärde punkten) var att Finland inte tillräckligt väl visat att skyddsjakten skulle kunna förhindra de skador som angivits – ett rent administrativt fel alltså. ”Talan ogillas i övriga delar” skrev EU-domstolen i sitt domslut.

Skyddsjakt på varg bedrivs nu i normal omfattning i Finland och målet är avslutat. Skyddsjakten välsignas tvärtemot vad många tror i EU:s habitatdirektiv. ”Jakt kan vara ett effektivt sätt att öka acceptansen för varg”, säger man.

EU-kommissionens rådgivande organ i rovdjursfrågor är LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe). LCIE är i sin tur en arbetsgrupp under IUCN (International Union for Conservation of Nature)

Arbetsgruppens rapport till EU-kommissionen år 2008 konstaterar att licens/skyddsjakt INTE äventyrar vargstammens livskraft. ”Hänsyn ska tas till regionala, ekonomiska och sociala kontexter för en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik”. Finland anses leva upp till detta.

I teorin skulle man kunna hänvisa till denna dom när det gäller svenska förhållanden. Emellertid anser EU att Finland har en svårare situation än Sverige, då landet gränsar direkt mot världens största vargpopulation – den i Ryssland.

Läs domstolshandlingarna från EU.

 

[TABLE=24]

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se