Fler vargar föreslås skjutas, Finland

Efter ett antal uppmärksammade fall av illegal jakt på varg föreslår Jari Koskinen, Jordbruksminister att kvoten skall öka.

Finska Yle rapporterar att Jari Koskinen, Finlands Jord- och skogsbruksminister föreslår en ökad avskjutningskvot när det kommer till frilevande varg. Detta efter ett antal aktuella och uppmärksammade fall av illegal jakt på varg.

Om förslaget godkänns kommer tilldelningen att öka med fem vargar.

Den lokala viltförvaltningen har ombetts av ministeriet att undersöka förutsättningarna och om förslaget antas kommer tilldelningen att gälla från mitten av mars.

Den extra tilldelningen berör särskilt närgångna och skadebenägna vargar.

 

Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/02/01/extra-kvoter-vargjakt-foreslas

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se