Flyttvarg kan stå inför avlivning

Flyttvargen, alltså den gulfärgade varghonan från Ryssland och hennes partner kan komma att avlivas. Skyddsjakten är tillstyrkt av Länsstyrelsen efter att man konstaterat att det inte går att hålla vargarna från renarna.

På onsdagen fick såväl miljöminister Lena Ek som Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren ta del av vad varghonan från Ryssland och hennes partner ställer till med bland renarna. Till mötet var även representanter för EU inbjudna men de dök aldrig upp. Detta efter att de fått träffa berörda samebyar som mot sin vilja har fått se sina vinterbeten bli en tilltänkt barnkammare för vargparet.

Undantaget, att tillåta en föryngring inom renbetesmarker, fattades av regeringen som en sista utväg för att få varghonan att reproducera sig. Tanken var att hon efter att vargungarna nedkommit och avlägsnats skulle ha avlivats tillsammans med den varghane hon slagit följe med. Vargungarna skulle därefter ha placerats ut bland andra varghonor i deras lyor med vargungar.

Samebyarna gav sin bild av hur det fungerar med varg bland renar vilket kan sammanfattas med att det helt enkelt inte fungerar. Arbetsbördan och stressen för renarna och deras skötare är helt enkelt för omfattande. Till detta skall då läggas de renar som också dödas av vargarna vilket på senare tid omfattar minst 8 renar. Fler kadaver misstänks ligga i terrängen som man ännu inte hittat.

Samebyarna har mot bakgrund av utvecklingen lämnat in ytterligare en ansöka om skyddsjakt mot vargparet.

Länsstyrelsen i Västernorrland har efter att ha konstaterat att det inte går att ha vargar bland betande renar tillstyrkt avlivning av vargparet. Beslutet fattas dock slutgiltigt av Naturvårdsverket.

Att det inte går att ha vargar bland renar har förts fram av samerna redan från början men Naturvårdsverket, Regeringen och berörd länsstyrelse har trots detta gjort ett försök. Dock har man efter hårda ansträngningar och stora nedlagda resurser förstått att samerna hade rätt från början.

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5403967
Källa: http://www.jaktjournalen.se/index.php?id=16735&avd1=0
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se