Hur många jakthundar finns och vad betyder de för ekonomin

Schillerstövare drygt 12 veckor gammal

SCB fick 2006 i uppdrag av den ideella föreningen Manimalis att ta reda på hur många hundar det fanns i Sverige. Undersökningen finansierades av Svenska Kennelklubben, Agria och hundfodertillverkaren Masterfoods. Allt som allt fanns det vid detta tillfälle 728 972 hundar.

Genom samtal med Svenska Kennelklubben, SKK har vi fått veta att man inte gjort fler undersökningar men att man fortfarande arbetar utifrån denna siffra då registreringar och annan relaterad data inte ändrat sig nämnvärt varför man valt att betrakta siffran som fortsatt aktuell.

 

Dalarna exempel på varglän

I materialet hänvisas det också till att fler hundar finns i glesbygd jämfört storstäderna – närmare bestämt 174 hundar per 1000 innevånare. Där har vi en siffra att utgå ifrån om vi vill veta hur många hundar som finns i de län vi tittar närmare på. I Dalarna finns totalt 277 047 människor. Givet detta bör det alltså finnas drygt 48 198 hundar i Dalarnas län.

 

Hur många jakthundar finns det i Dalarna?

SKK uppger att 25% av alla hundar faller inom begreppet jakthund.  En fjärdedel av 48 198 hundar ger 12 050 jakthundar. Alltså, i Dalarna finns drygt 12 000 jakthundar.

 

Vad kan 12 000 jakthundar betyda för  dalaekonomin?

Med hunden följer ett antal utgifter som i praktiken är någon annans inkomster. Vi skall här göra ett försök till att kvantifiera dessa utgifter eller då som vi väljer att se på det inkomster. Alla uppskattningar vi gjort är utifrån egna erfarenheter av just jakthundar och vad de behöver under ett år. Variationer kan naturligtvis förekomma men vi har valt att hålla oss lågt för vi är bara och endast intresserade av aggregatet och vad det innebär för näringen och för staten.

  • En jakthund förbrukar mat till ett värde av 200 kr per månad. Total försäljning blir 28 800 000 kr per år.
  • Normalt brukar 1 besök till veterinären krävas per år om 700 kr. Det ger en total intäkt om 8 400 000 kr per år.
  • Försäkringspremier varierar med hundras, 2 500 kr per år får anses rimligt. Total premie, 30 000 000 kr per år.
  • Övrig kringutrustning för jakthundar som pejl, västar, linor mm ca. 2000 kr per år. Totalt 28 000 000 kr per år.

Totalt omsätter dessa jakthundar drygt 95 miljoner per år. Det är en ansenlig summa pengar som dras in av privata näringsidkare som i sin tur betalar in moms till staten. Nettomomsen är svår att räkna ut men en uppskattning är i alla fall att det rör sig som om minst 5% dvs 4 750 000 kr av totalen.

 

Vad betyder det för ekonomin i alla varglänen tillsammans?

Med samma beräkningsgrund som ovan kommer vi fram till att det bör finnas drygt 511 600 hundar i varglänen, Stockholms län och Östergötlands län ej medräknat. En fjärdedel, 25% av 511 600 hundar blir cirka 128 000 jakthundar. Vargfakta rundar av siffran nedåt då vi är väl medvetna om att antalet jakthundar i varglänen är på nedgång. Låt säga att det finna 120 000 jakthundar. Då ser aggregatet ut som följer.

  • En jakthund förbrukar mat till ett värde av 200 kr per månad. Total försäljning om 288 000 000 kr per år.
  • Normalt brukar ett besök till veterinären krävas per år om 700 kr. Total intäkt om 84 000 000 kr per år.
  • Försäkringspremier varierar med hundras, 2 500 kr per år får anses rimligt. Total premie, 300 000 000 kr per år.
  • Övrig kringutrustning för jakthundar som pejl, västar, linor mm ca. 2000 kr per år. Totalt 240 000 000 kr per år.

Totalt omsätter dessa jakthundar drygt 912 miljoner per år. Det är nästan en miljard årligen som dras in av privata näringsidkare som i sin tur betalar in moms till staten. Nettomomsen är återigen svår att räkna ut då vi inte känner till marginalerna i samtliga branscher men en uppskattning är i alla fall att det rör sig som om minst 5% dvs 45 000 000 kr av totalen.

 

Trend och slutledning

Bland jakthundsraserna, framför allt de nationella kan man se en tydlig nedgång i antalet nyregistrerade valpar. De som har jakthund där det finns varg väljer helt enkelt att inte skaffa någon ny då användningen blivit kraftigt begränsad. De som har jakthund släpper sin hund färre gånger eller inte alls. Sammantaget ger det en negativ utveckling för gruppen och i förlängningen även för de näringar som finns omkring. Fullt genomslag av detta lär inte kunna ses för än om 5-7 år givet en hunds normala livslängd och vargstammens nuvarande ökningstakt?

 

Not 1: Försäkringspremien är inte momspliktig vilket det tagits hänsyn till i uppskattningen.

Not 2: Vi har valt jakthundar av naturliga skäl då de drabbas hårdast och man kan se en säker statistisk nedgång i antalet nyregistrerade valpar sedan vargen återetablering.

Länk till artikel som beskriver statistiken: www.hundsport.se

Läs även dessa artiklar på ämnet: Så försvinner de uika svenska hundraserna och Vad är en jakthund

Category: Artikel, Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se