”Inget känt vargpar” nytt säljargument av mäklare

inget vargrevir nu säljargument av mäklareVid försäljning av  skogs- och lantbruksenheter används helt riktigt jakten som ett säljargument. Kunskaperna om att varg kraftigt försämrar möjligheterna till jakt är nu kända och avsaknaden av varg används då som säljargument.

I ett aktuellt säljprospekt för en större skogsfastighet syns ett relativt nytt säljargument, nämligen ”inget känt vargpar i området”. Argumentet återfinns under rubriken ”Jakt”, vilket brukar vara en av möjligheterna på skogs- och lantbruksfastigheter. Enligt Swedbanks årliga sammanställning över investeringar i skogen räknas jakt och rekreation som en av de allra viktigaste och avgörande faktorerna vid köp av fastigheter.

Och kunskaperna kring vad en vargetablering faktiskt betyder för möjligheterna till att bedriva jakt får i dag sägas vara väl spridda. Att bedriva löshundsjakt är som bekant behäftat med stora risker för hunden vilket brukar medföra att den typen av jakt minskar dramatiskt alternativt upphör helt.

Avsaknaden av varg betyder då, relativt andra fastigheter ett säljargument, vilket prospektet visar med all önskvärd tydlighet.

SLU hävdade förra året att varg inte innebar någon skillnad i prisutveckling för en skogsfastighet. Detta misstogs för att betyda samma sak som ”ingen skillnad i pris” vilket var allt annat än sant. SLU:s utredning visade tvärtom att skillnaderna i pris var så stora som 21 procent. Prisutvecklingen är dock snarlik då kurvorna följs åt tämligen väl.

prisskillnad fastighetspriser vargrevirGrafen hämtad ur SLU:s rapport från 2013 om skillnaden mellan fastigheter med och utan varg. Som illustreras tydligt skiljer sig prisnivån högst markant.

 

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se