Junselevargen hemma utan halsband

junselevargen utan halsband

Att varghonan var på väg sina gamla jaktmarker stod klart ganska snabbt. Att hon ”tappade” radiosändaren i samma stund hon kom dit gör det nu svårare att hantera situationen.

Varghonan blev bestyckad med ett sändarhalsband i samband med att hon släpptes efter den fjärde flytten. Halsbandet skulle lossna av sig själv efter en månads tid för att inte riskera att hon ådrog sig våteksem. Nyligen blev hon nästan av med halsbandet genom fjärrstyrning från Naturvårdsverket men det avstyrdes i sista stund efter protester från samer och medlemmar ur rovdjursrådet.

Nu har hon, enligt Naturvårdsverket utan yttre påverkan, förlorat halsbandet. Förlusten skedde i samband med att hon åter beträdde sina gamla jaktmarker. Verket skriver att det för närvarande inte finns några större rensamlingar i området eftersom samebyarna flyttat sina renar under den tid varghonan var på resande fot.

Dock finns renar kvar i området och de kommer sannolikt att jagas av varghonan. Länsstyrelsen skriver som brukligt att de samarbetar med berörda samebyar om åtgärder för att minimiera risken för skada för renskötseln och att de följer arbetet.

Ärendet, avlivningsbeslutet ligger för närvarande hos förvaltningsrätten i avvaktan på slutligt avgörande. Förvaltningsrätten bereder nu ärendet genom att låta parterna komma in med ytterligare synpunkter. Naturvårdsverket ska yttra sig i målet senast den 8 mars 2013.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Varg/Vargtiken-i-Junsele—folj-arendet/
Foto: Ur produktkatalog för sändarhalsband med ”drop-off” funktion.
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se