Naturvårdsverket på väg att ”tappa” sändaren på Junselevargen

Naturvårdsverket reagerar inte på kritik om långa handläggningstider

Endast en tillfällighet förhindrade att Junselevargen blev av med sitt sändarhalsband genom den funktion som Naturvårdsverket installerat och kontrollerar.

Tidningen Jakt & Jägare skriver att tjänstemän på Naturvårdsverket varit en hårsmån i från att aktivera den funktion i Junselevargens halsband som gör att det faller av. Att hon försetts med ett halsband med en sådan funktion förklaras med att ”varghonan har känslig hy” och att hon vid infångandet inför flytt nummer 3 hade tendenser till våteksem runt halsen.

Halsbandet skulle ha trillat av av sig själv efter 30 dagar men nu uppstod den situation då Naturvårdsverket stod i begrepp att aktivera funktionen per distans redan efter 9 dagar då varghonan befanns sig utanför Gävle.

Projektledare, Helene Lindahl-Vik har vid första kontakten från tidningen Jakt & Jägare inget bra svar på varför man övervägt att förtidsutlösa funktionen. Faktum är att hon inte har något svar alls utan ber att få återkomma.

Vid nästa kontakt är svaret knappast förklarande. Snarare redogör det bara för varför funktionen fanns från första början;

– Vi gör hela tiden en avvägning av vad som är bäst för vargtiken och den situation vi nu har med henne i renskötselområdet. Hon har haft problem med eksem. Dessutom var halsbandet viktigast för att vi skulle se hur hon klarade sig direkt efter utsläppet, säger Helene Lindahl.

Efter kraftiga protester från Rovdjursrådet och Samernas Riksförbund sitter dock halsbandet kvar på varghonan.

Utan sändarhalsband blir det svårt att hantera varghonan nu då hon alldeles straxt är tillbaka till de områden där samernas renar fortfarande betar. På fjället är det alltjämt vinter varför de knappast kan flyttas dit då mat helt enkelt saknas.

Vidare bör man ställa ett eventuellt våteksem mot det lidande varghonans framfart bland dräktiga vajor (renhonor) rimligtvis bör framkalla.

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/flyttikens-sandare-nara-att-fimpas

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se