Licensjakt på varg år 2014 i praktiken

Det kan vara på sin plats att känna till en del förutsättningar kring en licensjakt om den kommer till stånd vintern 2014. Vad är det rent praktiskt vi står inför, hur många djur skall skjutas och vad tar det i tid.

En av de första artiklarna vi skrev på vargfakta handlade just om licensjakt på varg. Den redogjorde för de politiska svårigheterna kring besluten om licensjakt. Media gjorde stor sak av att så många jägare deltagit för att fälla så få vargar vilket skapade en icke önskvärd opinion.

Idag har kanske kunskaperna kring vargjakt ökat och vi har flera aktuella fall där vi kan dra den enkla slutsatsen att det är ett oerhört svårjagat vilt. Särskilt om förutsättningarna är dåliga dvs om det saknas spårsnö.

För att bedriva en storskalig licensjakt, där populationen skall reduceras till en förutbestämd nivå, på ett så effektivt vis som möjligt kommer det att krävas stora resurser i form av mantimmar.

 

2 000 mantimmar per varg

Flera personer med erfarenhet av licensjakt på varg som vargfakta lyssnat till säger ungefär samma sak – det går cirka 2 000 mantimmar per fälld varg. Det betyder att 100 jägare kanske kan göra jobbet med att skjuta 1 varg på 20 timmar eller drygt 2 jaktdagar.

Skyddsjakten på Kynna i Kronobergs län var ett utmärkt exempel på hur svårt det är att jaga varg. Hon var dessutom försedd med sändare varför hennes position kunde reduceras till ett begränsat område innan jakten kunde påbörjas. Trots denna fördel tog det lång tid innan hon kunde fällas.

För att bedriva effektiv jakt på varg krävs spårsnö, gärna bra sådan för att kunna ringa in ett område där jakten skall bedrivas. Det räcker alltså inte med snö utan den måste vara läsbar.

 

Så många vargar skall fällas

Nu vet vi inte ännu vilken den nya önskvärda nivån på vargstammen kommer att vara men om vi utgår från vad vi vet nu så är 450 den nya målnivån. Den uppnår vi redan i år, alltså efter 2012 års föryngringar.

Om licensjakt skall tillåtas först 2014 utgår vi ifrån att det är i januari som jakten påbörjas. Det betyder att vi haft ytterligare en föryngring innan dess. En försiktig beräkning ger vid hand att vi då har cirka 550 frilevande vargar i mellan och i delar av södra Sverige. Normal mortalitet avräknad.

Det betyder att cirka 100 vargar skall skjutas.

 

Lite beräkningar

Om opinionsläget är detsamma vid ingången av 2014 som det var 2009 och 2010 kanske inte jägarkåren vågar ställa upp med 20 000 jägare. Eller så är läget ett annat då och jakten kanske inte bedöms som en fråga om rättvisa i numerär utan mer som ett jobb.

Sett till mantimmar betyder 100 vargar 200 000 timmar. Om tusen jägare ställer upp på jakten tar det dem två hundra timmar, eller 20 dagar med 10 timmars jakt. Det finns nog få som ställer upp på detta givet att det inte ger någonting tillbaka. Varken kött eller päls.

Om istället 10 000 jägare ställer upp borde det vara avklarat på 20 timmar om alla förutsättningar är så bra det bara går.

 

Femtio miljoner

Själva licensjakten sker alltså på jägarnas egen bekostnad. Att ta sig till jakten, tiden man sätter av, de pengar man betalat i arrende och jaktkort är alla tagna ur egen ficka.

Fram till nu är det ingen annan än jägarna som blivit tillfrågade om att jaga varg så det är i slutänden deras god vilja vi förlitar oss på för att ha någon form av populationskontroll i framtiden. Oavsett om det handlar om att hålla nivån på 210, 450 eller 5 000.

Om vi nu skulle behöva betala för att jägarna skulle skjuta vargar så kanske ett timarvode om 250 kronor skulle vara  rimligt. De 100 vargarna skulle då kosta cirka 50 miljoner att fälla.

Den arbetsinsatsen gör jägarna kanske om opinionen är en annan än den var efter licensjakten 2009 och 2010. Framtiden får utvisa om jägarna fortfarande är vid gott humör 2014.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se