LRF-Konsult: Vargrevir negativt för fastighetsaffär

vargrevir negativt för fastighetsaffär

Carl-Johan Jürss, fastighetsmäklar vid LRF-Konsult säger att affärerna går trögt och att om fastigheten omfattas av ett vargrevir blir den svårare att sälja.

I Svenska Handelsbankens kundtidning Tillväxt görs i senaste numret (03.13) en intervju med Carl-Johan Jürss, fastighetsmäklare från LRF-Konsult. Jürss berättar om konjunkturläget för skogs- och lantbruksfastigheter som fortsatt trögt. Såväl lantbruksfastigheter med inriktning på jordbruk som rena skogsfastigheter är svårare att sälja i dag jämfört med för några år sedan.

– Tidigare sa vi alltid att det inte var några problem att sälja rena skogsfastigheter. Men så är det inte längre, det är betydligt trögare, säger Carl-Johan till tidningen.

Och bland de saker Jürss nämner som negativa för att en eventuell affär skall bli av, finns förutom brist på infrastruktur också förekomsten av vargrevir.

I den artikel vi skrev för drygt ett år sedan om vargens påverkan på fastighetspriserna genomfördes ett antal samtal med fastighetsmäklare som alla mer eller mindre bekräftade bilden av att varg inte var positivt för en fastighetsaffär. Samtidigt var inte mäklarna särskilt intresserade av att just den informationen skulle komma till allmänhetens kännedom – ”inget vi pratar om”.

Utifrån det perspektivet är det bra att åtminstone en mäklare träder fram och berättar om verkligheten.

Övrigt som sagts om vargens inverkan på fastighetspriser kom denna sommar från SLU. Slutsatsen enligt pressmeddelande var att ”vargen inte hade någon inverkan på prisutvecklingen men väl på jakten”. Rubriken var lätt att misstolka som att två fastigheter har samma pris oavsett varg eller inte men så var inte fallet när man läste rapporten ordenligt – priset var allt mellan 12 och 21 procent lägre för vargberikade fastigheter. Men SLU hade rätt i att de olika typerna, med och utan varg hade utvecklats lika dvs stigit i samma takt.

Skillnaden var alltså att fastigheter med varg aldrig nådde upp till samma nivå som de utan varg.

 

prisskillnad fastighetspriser vargrevir
Bild: SLU. Mätpunkter tillagda av redaktionen.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se