Skärrat vittne reagerade på angripande vargflock

Flera människor bevittnade när en vargflock angrep en älgko med kalv alldeles i närheten av ett bostadsområde. Attacken skedde vid Gamla Kyrkvägen i Solmyra, på den lilla åkern alldeles intill brevlådorna.

Ett vittne från Solmyra, har via en insändare i Fagerstaposten den 26 november reagerat mycket starkt på hur en vargflock attackerat en älgko med kalv. Angreppet slutade inte förrän människor kom tillräckligt nära vargarna.

Vittnet beskriver det som att ”Älgkalven hade blödande mule och var biten över hela kroppen. Massor med hår och blod på platsen för anfallet. Kon försökte freda kalven men vargarna anföll den från flera håll, när hon motade bort en så anfölls kalven av de andra.”

Polisen kontaktades men tyckte att naturen skulle få ha sin gång. Man ansåg att kalven borde få självdö, något som åskådaren tyckte var fruktansvärt.

Vittnet säger sig inte vara emot varg men skriver att ”halvvilda flockar som jagar in på husknutarna är inte okej.”

 

Redaktionens notering: Attacken skedde i anslutning till ett område som är som taget ur artikeln När vargen flyttar in. Som vi beskriver där kommer bostadsområden där ”naturen” mer eller mindre direkt ansluter till tomtmarken, framgent få bevittna såväl kringströvande vargar som jagande vargar. Naturligtvis kommer man även att få se en skymt av bytesdjuren.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se