Mikael Karlsson felinformerad om antalet vargar i Värmland

Mikael Karlsson, avgående ordföranden för Naturskyddsföreningen är felinformerad om antalet vargar i Värmland. Enligt Karlsson är de inte fler än ”runt ett 100-tal”. Senaste inventeringen visar dock på 27 vargrevir och 17 föryngringar.

Avgående ordförande för Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson intervjuas i Värmlands Folkblad om sin tid som ordförande och om vad som eventuellt väntar honom nu. De som följt vargfrågan har knappast kunnat undgå hans många gånger ”intensiva” argument för varg och rovdjur. Karlsson har aldrig varit sen att prata om ”att utrota” så fort vargjakt nämnts som en lösning på populationens expansion. Att vargstammen sett en obruten nettotillväxt de senaste 10 år en är fakta som verkar ha gått Mikael Karlsson helt förbi.

Och det kanske är förklaringen till att Mikael Karlsson är felinformerad om antalet vargar där han själv är uppvuxen, i Värmland. När tidningens reporter frågar Karlsson om hur han ser på vargar och Värmlands oproportionerligt stora ansvar svarar Mikael;

– Det handlar om runt ett 100-tal i Värmland, och de allra flesta har lärt sig att leva med det genom skyddsåtgärder och så. För 20 år sedan sa man att länet nästan skulle tömmas på rådjur och älg, att det inte skulle gå att bo kvar. Det är helt enkelt inte sant. Sedan behövs förstås en bra hantering. SNF är för skyddsjakt när det är nödvändigt, liksom mer resurser för tamdjursskydd och fullgod ersättning vid skada.

Fakta 1: Den senaste vinterns inventering visade vid en preliminär rapport i april på hela 27 vargrevir varav det skett föryngring i 17. Enligt vedertagen princip om 10-potensen betyder det minst 170 vargar inom länet. Länsstyrelsen påpekar särskilt att det är frågan om ett absolut minimiantal.

Fakta 2: Länet som helhet har inte ”tömts på rådjur och älg” men fler och fler jaktlag ställer in älgjakten efter att man har konstaterat att älgarna numera på sin höjd föder vargarna med sin tillväxt. Om tillväxten knappt räcker till är marginalerna små till obefintliga för övrig dödlighet dvs. sjukdomar, olyckor eller svält. Hur det ser ut med tillgången på övrigt vilt, exempelvis med bävern har också synts till i media. Och att rådjursstammen inte påverkats dramatiskt av förekomsten av varg och lodjur är naturligtvis ett önsketänkande från Mikael Karlssons sida.

Fakta 3: Jakten är viktig för de mindre samhällena i Värmland och det är många utflyttade värmlänningar som återvänder för att delta i jakten. När jakten uteblir på grund av varg slutar de att komma och väljer kanske till sist att sälja eventuell egendom vilket enligt lokala mäklare har blivit väsentligt mycket svårare sedan vargen tagit merparten av länet i besittning.

Avslutningsvis kan man konstatera att förutom de grova faktafel Karlsson gör sig skyldig till i sitt uttalande är miljöorganisationens bedömning om när skyddsjakt är nödvändig inte alls samma sak som när de som drabbas anser att det är nödvändigt. Det vittnar inte minst alla överklaganden miljöorganisationen stått bakom beträffande skyddsjakten på den riksbekanta gula ”vargen” om.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se