Ytterligare ett Värmländskt jaktlag ställer in älgjakten

Älgkalv

För jaktlagen i Lusaskens älgskötselområde blir det inte någon älgjakt till hösten. Älgstammen har minskat med över 50 procent sedan 2011.

Nya vargar och nya revir ger större uttag ur älgstammen. Jaktlagen i Värmland drabbas nu hårt och Svensk Jakt rapporterar om ytterligare jaktlag som ställer in höstens älgjakt efter nyligen genomförd inventering.

För att ett vargrevir skall kunna hållas med vilt krävs en älgstam om 4-5 älgar per 1000 hektar. Idéen är att vargarna då kan livnära sig på älgstammens tillväxt vid en predation om 120-140 älgar per revir. Fler älgar än så ger möjlighet till ett jaktligt uttag men med en bräcklig resurs som vilt är det bra att ha väl tilltagna marginaler innan eventuell jakt planeras.

Efter nyligen genomförd inventering inom Lusaskens älgskötselområde har man kunnat konstatera att älgstammen nu omfattar 4,2 älgar per 1000 hektar. Följaktligen blir det ingen jakt i höst.

Minskningen av älgstammen är ganska dramatisk och har uppgått till årliga 25 procent. 2011 rapporterades älgstammen omfatta 9 djur per 1000 hektar mot 4,2 denna säsong vilket motsvarar en minskning om 54 procent.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/05/algjakt-installd-pa-grund-av-varg/
Foto: Privat. Nyligen slagen älg i vargrevir.
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se