Moderaterna i Dalarna inte nöjda med rovdjurspolitiken

Vid Dalamoderaternas förbundsstämma i lördags författades ett uttalande där man bland annat framhåller att varg i närhet av människor och tamdjur måste leda till åtgärder.

I tidningen Svensk Jakts nätutgåva står att läsa att Dalarnas moderater är starkt kritiska till dagens rovdjurspolitik. De menar på att den är bristande och varnar för att den illegala jakten på varg kommer att öka så länge det inte finns en tydlig och hållbar linje i rovdjurspolitiken.

Under lördagens förbundsstämma författades bland annat följande uttalande; ”När vargen angriper tamdjur och springer inne bland gårdarna och stryker runt barn på väg till skolan måste det vidtas åtgärder”.

Politikernas uppfattning är att misstron mot den förda rovdjurspolitiken grundar sig i att de statliga organen har en alldeles för snäv tolkning av de gällande reglerna. De anser att snabba beslut om skyddsjakt är viktigt och att vargar som sprider otrygghet och besvär för djurägare bör avlivas skyndsamt.

Dalamoderaterna vill se följande åtgärder om rovdjurspolitiken skall få tillbaka ett förtroende hos människor:

  • Fastställ en förvaltningsplan där vargjakten är lika naturlig som övrig jakt.
  • Samla all lagstiftning om jakt i en lag.
  • Jaktfrågor ska handläggas av landsbygdsdepartementet.
  • Organisera skyddsjakt så beslut kan fattas samma dag vid behov.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se