När Sverige ”tar sitt ansvar”

Om man får tro Världsnaturfonden WWF, så har Sverige lyckats sämre än Albanien när det kommer till att förvalta frilevande varg. I dokumentet Sverige måste ta sitt ansvar för vargen!, WWF Sverige 2009, är Sverige långt sämre än ett ”Europeiskt snitt”. Vi frågar oss vad som krävs för att blidka WWF.

WWF rangordnar länderna utifrån vargar per 1000 kvadratkilometer. Mängden 100 vargar i ett land med en yta om 100 000 kvadratkilometer ger Index 1. Vid WWFs jämförelse placerar sig Makedonien som nummer 1 med sina 800 rapporterade vargar på en total landareal om 25 713 kvadratkilometer. De får index 31,1.

Sverige ligger enligt WWF på 21:a plats. Indexeringen 0,49 är ett resultat av de 220 vargar som var aktuella år 2008 och som delats med Sveriges totala yta om 410 335 kvadratkilometer.

Värt att notera är att WWF i sin beräkning bortser ifrån att frilevande varg inte får förekomma ovanför Sveriges renbetesgräns. Den tillåtna arealen för euroastiatisk varg i Sverige är egentligen 182 360 kvadratkilometer – mindre än hälften av den totala arealen eller närmare bestämt 45%. En viktig skillnad är också, i jämförelse med exempelvis Spanien och Italien, storleken på själva vargen. Läs gärna vår artikel om detta.

 

45% av Sverige återstår utan renskötselområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varg får endast förekomma nedanför renskötselområdet, vilket WWF borde tänkt på.

 

Att blidka WWF

Låt säga att vi skulle strunta i vårt demokratiska beslut om 210 vargar och 20 föryngringar och istället försöka blidka WWF. Vi leker med tanken att Sverige siktar på att hamna på förstaplats, bli bäst i världen på att förvalta frilevande vargar enligt Världsnaturfondens synsätt. Då ser det ut på följande vis:

Om Makedoniens vargtäthet,  31,1 vargar per 1000 kvadratkilometer överförs till Sverige nedanför renbetesgränsen blir resultatet 182 gånger 31,1. Alltså 5 672 vargar.

Den som tror att Sverige nedanför renbetesgränsen, vårt mest tätbefolkade område, kan hantera 5 672 vargar må sakna vissa grundläggande kunskaper om vår fauna. En sådan mängd vargar skulle döda inte mindre än 150 000 älgar per år. Den svenska älgstammen är för närvarande drygt 200 000 individer räknat på vintern.

Inte heller finns det fysisk plats för så många vargar givet storleken av ett revir – 5 672 vargar överfört till någon form av svensk vargnorm eller snitt (sex individer per revir) ger cirka 945 revir.

En makedonisk vargstam om 800 vargar fördelad över 25 713 kvadratkilometer kan jämföras med Dalarnas Län som är 28 193 kvadratkilometer. För masar och kullor skulle det innebära 876 vargar som skulle döda 21 900 älgar varje år inom drygt 145 revir.

Så länge vi inte kan bygga revir på höjden får nog såväl Dalarna som Sverige nöja sig med att vara sämre än Makedonien.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se