När vargvalpar från djurparker sätts ut avlivas de vilda valparna

En oväntad effekt av planerna på den genetiska förstärkning via vargvalpar från djurparker är att lika många vilda valpar måste avlivas. En delikat fråga för Naturvårdsverkets tjänstemän.

I en artikel i tidningen Jakt & Jägare intervjuas Rouna Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket med anledning av projektet genetisk förstärkning av vargpopulationen i Sverige. Vid själva utplanteringen dyker det upp ett minst sagt delikat problem som nu Naturvårdsverket funderar över hur de skall lösa. Fältpersonalen kan vara tvungen att avliva lika många vilda valpar som de tillför valpar från djurparker.

– Vi ska titta på den saken den närmaste tiden, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket till tidningen Jakt & Jägare.

 

Förbunden delade

Hos de två föbunden är meningarna delade kring utsättningarna. Jägarnas Riksförbund vill inte ha någon utsättning alls då de menar på att den genetiska situationen inte är särskilt akut.

– Men om det nödvändigtvis ska planteras ut valpar bör man ta bort minst lika många som man sätter dit. Helst fler. Då påvisar man att det är genetiken det handlar om, inte antalet, säger Per Wanström, generalsekreterare i JRF.

Rent genetiskt är det helt korrekt vad Wanström säger och det har även slagits fast av forskare att den liten stam är bättre än en stor om man vill påverka det genetiska materialet. Ur ett djuretiskt perspektiv är det dock svårare att komma fram till vad som är rätt och fel.

Svenska Jägareförbundet anser att frågan är viktig. Utsättning av djurparksvalpar får inte öka antalet vargar i det revir som drabbas.

– Vi har inte ställt något krav, så vitt jag vet, utan sett det som en självklarhet. Om en valp från djurpark sätts ut, tar man bort en av de biologiska valparna, säger Torbjörn Lövbom, rovdjursansvarig förtroendevald inom SJF till Jakt & Jägare.

 

Enkel biologi

Lövbom menar att det finns rent fysiska skäl till att man skall ta bort lika många som man tillför då vargtikens mjölkproduktion är anpassad till det antal ungar hon fött. Vargtiken aktiverar lika många spenar som valpar och då går det inte att tillföra några extra valpar menar Lövbom.

– Vi är beredda att rida ut en opinion från betraktarsidan. Ingen genetisk förstärkning får innebära fler vargar. Vi konstaterar att det avlivas många vargar i djurparkerna, så det är egentligen ingen skillnad, säger Torbjörn Lövbom.

 

Beredd på kritik

Även fast man ännu inte hunnit ta ställning i frågan är man beredd på den kritik som väntas komma när detta förfarande blir allmänt känt. Naturvårdsverket hänvisar till att det blir häftiga reaktioner kring varg och drar sig till minnes de licensjakter som genomfördes 2009 och 2010.

– Det blev häftiga reaktioner på licensjakterna också. Det får man räkna med i en sådan här fråga, säger Ruona Burman till Jakt & Jägare.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se