Tunga svenska forskare slår fast att liten vargstam är bättre

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 2 februari 2010, som undertecknats av nio professorer, docenter och doktorer fastslås att det är bättre för den genetiska statusen i en svensk vargstam om endast 10 nya vargar parar sig med några av dagens svenska vargar än att man låter vargstammen utan tillförsel av nya gener växa upp till 3 000 individer.

”Det hjälper inte om vår vargstam tillåts växa till 800 eller ens 3 000 individer om vi inte får in nya gener”, menar forskarna från SLU och fortsätter:

”Vetenskapliga undersökningar har visat att motståndet mot varg i varglänen har ökat de senaste fem åren, och att en majoritet där motsätter sig en ökning av vargstammen och vill begränsa den genom jakt.

För att få lokal acceptans för utsättning av inflyttade vargar föreslår därför riksdagen en kompromiss, där motprestationen består i att vargstammen temporärt ska begränsas till 210 djur. Av detta beslut följer logiskt att stammen måste regleras till detta antal genom jakt. Vi stödjer denna kompromiss.

Den biologiska knäckfrågan är om nivån 210 vargar (240 inklusive de norska), om än tillfällig, är tillräcklig för att stammen ska kunna nå så kallad gynnsam bevarandestatus. Vårt svar är ja.

Om bara 10 av de utlovade 20 nya vargarna korsar sig med våra inhemska inavlade vargar kommer vargstammen om fem år att vara i mycket bättre skick än vad den varit utan både jakt och nya vargar.

Vad gäller sin ekologiska roll fyller vargen den redan i nästan 50 procent av det Sverige som kan hysa varg utanför renskötselområdet. Vi tror att ekosystemen i resten av tänkbart vargland, som fått undvara varg i 150 år, kan klara sig några år till.”

Tunga forskarnamn bakom artikel

De som undertecknade inlägget i DN var:

Docent Olof Liberg vid Skandulv, SLU,Grimsö forskningsstation, Håkan Sand, docent, Skandulv, SLU, Grimsö forskningsstation och kollegerna Henrik Andrén, professor, Skandulv, SLU, Grimsö forskningsstation, Kjell Danell, professor, Institutet för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, Göran Ericsson, professor, Institutet för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, Torbjörn Fagerström, professor, senior advisor, tidigare prorektor, SLU, Uppsala, Per Lundberg, professor, Avd för teoretisk ekologi, Lunds universitet, Jens Persson, docent, Institutet för ekologi, SLU, Grimsö forskningsstation, och Camilla Sandström, fi l dr, Institutet för vilt, fi sk och miljö, SLU, Umeå.

 

[Table=24]

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se