Naturvårdsverket: Ingen skyddsjakt på varg i Ockelbo

Att vargar uppehåller sig i närheten av människor och bebyggelse är inte skäl nog för skyddsjakt. Detta kan konstateras efter att Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på varg i Ockelbo.

Innevånarna i Ockelbo kommun såg sig plötsligt inbegripna i ett vargrevir. Detta kunde konstateras efter att flera personer stött på en eller flera vargar inne i bebyggelsen. Vargarnas närgångna beteende skapade stor oro bland människor och resulterade i att kommunen ansökte om skyddsjakt.

Kommuninnevånares oro har sällan (”skolvargen” i Dalarna må vara ett undantag) eller aldrig varit skäl nog för beslut skyddsjakt på varg i Sverige. Återkommande angrepp och fysiska skador krävs för att en ansökan skall behandlas och eventuellt resultera i skyddsjakt.

Följaktligen kunde varken Viltskadecenter, Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket medge skyddsjakt på de närgångna vargarna i Ockelbo. Myndigheterna säger att ”vargarnas närvaro inte medför påtagliga risker för allmänheten.” och att vargarna inte ”uppträder anmärkningsvärt oskyggt gentemot människor”.
Naturvårdsverket påpekar dock i sitt pressmeddelande att ”närgångna beteenden som kan antas vara farliga för allmänheten bör det kunna utgöra en grund för skyddsjakt av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet”.Det hela blir således en bedömningsfråga där den ena parten upplevt saken på plats i Ockelbo och den andra mest troligt befinner sig på ett kontor.– Vi förstår att vargarnas närvaro kan skapa oro. Men i det här fallet gör både Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter samma bedömning att ett oskyggt beteende inte behöver medföra risker som motiverar skyddsjakt, säger Göte Hamplin jakthandläggare på Naturvårdsverket.Naturvårdsverket kommer tillsammans med länsstyrelsen att följa händelseutvecklingen. Visar det sig att det finns behov av skyddsjakt kan Naturvårdsverket efter en ny ansökan om skyddsjakt eller på eget initiativ fatta beslut om skyddsjakt. Man kan också kontakta polisen om det blir fara för människors säkerhet.

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-avslar-skyddsjakt-pa-varg-i-Ockelbo/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se