Kommunalråd: Gärna varg men inte här!

Kommunalrådet Magnus Johansson vill gärna ha varg i landet men inte i centrala Ockelbo. Därför ansöker kommunen om skyddsjakt på de två vargar som misstänks ha bildat revir där centrala Ockelbo inbegrips.

Efter att oroade innevånare hört av sig till kommunledningen om de två vargar som synts till på gårdar, vid en hundklubb och markerat revir vid skidspåren, agerar nu kommunledningen genom att ansöka om skyddsjakt på två individer.

Magnus Johansson, Socialdemokratiskt kommunalråd och kommunchefen Lars Sjödin har skrivit under ansökan som i egenskap av att den gjorts från en kommun är relativt unik. Skyddsjaktsansökningar görs normalt av privatpersoner som drabbats av vargens skador. Här handlar det inte om några fysiska skador utan om oro bland innevånarna. Om ansökan beviljas är det troligtvis första gången något sådant sker i Sverige.

Intressant i sammanhanget är Magnus Johanssons uttalande om vargar och var de hör hemma eller snarare inte hör hemma. Ett mer konkret exempel på NIMBY (Not In My Back Yard) i just vargfrågan är nog svårt att finna.

– Uppenbart är det ett alfapar som bildar revir i centrala Ockelbo. Jag tycker att vi kan ha varg i landet, men vi kan inte ha varg i centrala Ockelbo, vid en skola och vid Hälsans stig där folk motionerar, säger Magnus Jonsson.

I ansökan skriver de om att ”vargarna är oskygga” och att det skapar problem och oro för kommuninvånarna och att människor tvingats ändra sin livsstil på ett negativt sätt som en följd av ett eventuellt vargrevir.

Å ena sidan är det positivt att en kommun agerar men å andra sidan blir man väldigt nyfiken på var gränsen går för när oro är skäl nog att ansöka om skyddsjakt. Det har aldrig varit skäl nog tidigare.

 

Källa: http://gd.se/nyheter/ockelbo/1.6898394-kommunalradet-ansoker-om-skyddsjakt-pa-vargparet

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se