Naturvårdsverket vädjar inför varginplantering

Mot bakgrund av de rättigheter som markägare och jakträttsinnehavare har att bifalla eller avslå en förfrågan om en inplantering av vargvalpar går nu Naturvårdsverket ut med en vädjan om förståelse och förhoppningar om bifall.

Såväl markägare som jakträttsinnehavare har rätt att säga ifrån vid en eventuell förfrågan om en utplantering av vargvalpar. Bifall krävs från båda parter om de nu råkar var skilda individer som äger och jagar på marken. Naturvårdsverket har inte funnit tillräckligt många som är intresserade av att få nya vargvalpar på sin mark och går därför nu ut med en öppen vädjan.

– Att uppnå målet med en livskraftig vargstam är en förutsättning för att kunna förvalta vargstammen på det sätt som Sverige önskar. En större genetisk variation gör också att vi får en livskraftig vargstam snabbare och att den inte behöver vara fullt så stor som den annars skulle behöva vara, säger Helene Lindahl Vik, projektledare på Naturvårdsverket för genetisk förstärkning av vargstammen, i ett pressmeddelande.

 

Forskare om livskraften

Om man lyssnar till vad vargforskaren Olof Liberg säger om såväl livskraft som livskraft verkar inte den genetiska förstärkningen vara ett direkt akut problem. Så här svarade han på en fråga ställd av tidningen Jakt & Jägare om hur tillväxten kunde vara så pass god om nu stammen led av inavel.

– Det är svårt att säga men vi kan ha fått vad man kallar ”genetisk rensning”, kort sagt att det naturliga urvalet har sorterat bort de genetiskt dåliga individerna och de bra blivit kvar trots att de är inavlade, svarar Olof Liberg.

När inventeringen 2010/2011 summerades och analyserades kom forskarna fram till att vargstammens tillväxt i Sverige låg mycket nära vad som är maximalt för arten.

– Tillväxten ligger på 40 procent och det är mycket nära vad som är maximalt för vargen, säger Olof Liberg, vargforskare vid Grimsö viltforskningsstation till tidningen Jakt & Jägare.

 

Debatten som skäl?

Helen Lindahl Vik säger sig förstå att en varginplantering är ett svårt beslut för de berörda. Som skäl anger hon den känslomässiga debatten som följer med vargen. Att varg kraftigt reducerar markvärdet sett till viss typ av rekreation och jakt verkar inte Naturvårdsverket beakta som giltigt eller möjligt skäl för att säga nej.

Inte heller verkar man ha beaktat att det sällan är en (1) markägare som berörs vid en inplantering. Ingen markägare i Sverige äger en sammanhängande bit mark stor nog att inhysa ett helt vargrevir. Inte ens staten gör det.

– Det kan vara ett svårt beslut för markägare och jakträttsinnehavare eftersom vargdebatten väcker starka känslor. Polariseringen är stor och beslutet kan få stora konsekvenser för den svenska rovdjurspolitiken. Om de säger nej kan vi inte genomföra valputsättningen. Därför vill vi återigen framhålla värdet av att den svenska vargstammen blir mer livskraftig, vilket i förlängningen kan göra att Sverige får större möjligheter att fatta egna beslut om vargstammen framöver, kommenterar Helene Lindahl Vik.

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se