Nordulv fäller Naturvårdsverket och rovdjursförvaltning

Utsikterna för regional beslutanderätt i rovdjursfrågor grusades i och med att Nordulv överklagat Naturvårdsverkets beslut om delegering av skyddsjaktsbeslut.

Som om inte rovdjursförvaltningen i Sverige redan fungerar dåligt har den i och med en överklagan från föreningen Nordulv försämrats drastiskt.

Naturvårdsverket hade för avsikt att stärka den regionaliserade förvaltningen per den 1 februari genom att överlämna beslut om skyddsjakt på rovdjur till ansvarig länsstyrelse. Argumenten för detta är relativt lättbegripliga både vad gäller ledtider och lokal kännedom.

Argument eller inte verkar dock inte ha spelat någon roll då föreningen Nordulv överklagade Naturvårdsverkets beslut vilket fått till följd att ärendet nu ligger i händerna på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Den praktiska betydelsen av Nordulvs överklagan är att all form av nu aktuell rovdjursförvaltning, licensjakt på varg och delegering av skyddsjakt, som riksdagen med bred majoritet beslutade om i december 2013 just nu ligger i händerna på Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/01/aven-skyddsjakten-till-domstol/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se