Majoritet bakom beslut om ny rovdjurspolitik

Rovdjurspropositionen som lades fram under hösten av Alliansen röstades igenom i riksdagen med god marginal under tisdagen.

Den rovdjursproposition som lades fram av Alliansen tidigare i år möttes då av lika delar hopp som skepticism. Skeptikerna återfanns med få undantag bland de miljöorganisationer som länge haft vargen som symboldjur. Kritiken kunde sammanfattas med att en nära utrotning stod för dörren och att de vetenskapliga underlag som propositionen hänvisade till inte var tillräckliga eller trovärdiga.

Hoppet tändes dock hos de som såg att propositionen också tog hänsyn till de människor som de facto lever med rovdjuren och drabbas av deras utökade näringssök. Där skiljde sig propositionen markant från de tidigare som på de stora hela fokuserat på rovdjurens väl och ve.

Under debatten inför röstningen hördes också detta ”ansvar om människor” som ett återkommande argument från förespråkarna av propositionen emedan kritikerna, främst från Miljöpartiet och Vänsterpartiet bara pratade om rovdjurens överlevnad och bevarandestatus.

Propositionen röstades dock igenom med majoritet då 275 av 316 närvarande röstade mot att propositionen skulle avslås. 275 av 316 motsvarar för övrigt 87 procent.

Utgångspunkten är att rovdjuren uppnått gynnsam bevarandestatus vilket är en förutsättning för att få bedriva nationell förvaltning. Gynnsam bevarandestatus är ett begrepp som inbegriper såväl vetenskap som politiska beslut då Art- och habitatdirektivet värnar om både djur och människor. Att människor beaktas är särskilt viktigt när direktivet används för att styra rovdjurspopulationer. Detta står att läsa i de särskilda riktlinjer som finns för just rovdjur.

Ur Riksdagens pressmeddelande med anledning av beslutet:

”Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet.

Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.”

Och som exempel på hur politiken berör begreppet gynnsam bevarandestatus mer specifikt anges skadenivån för samerna i samma pressmeddelande:

”Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.”

 

Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/MJU7/

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se